Nyelviskola bemutató

Az Élő Nyelvek Szemináriumát 1948/49-ben alapították. Ez Magyarország legrégebben működő nyelviskolája. Fő profilja az általános és speciális nyelvi képzések és nyelvtanfolyamok. A nyelviskola központja Budapesten az V. kerület Fejér György u. 8 – 10 szám alatt van. Itt oktatunk is, és itt tartjuk a beiratkozásokat, a nyelvvizsgák egy részét. Kívánságra zártkörű nyelvoktatást is szervezünk a helyszínen.

Az elmúlt évtizedek során a nyelviskola sajátos fejlődésen ment keresztül. 1980-ig egyetlen magán nyelviskola volt és sok vezetési, szakmai gyakorlatot valósított meg, amely a szakterületünkön ma is nyomon követhető.

A jelenlegi élénk konkurencia közepette is úgy véljük, hogy nyelviskolánk a nyelvoktatás élvonalához tartozik. Mindezt elősegíti az az óriási, több évtizedes tapasztalat, amely jelen van a nyelviskolánk falain belül. Felkészültségünkben segítenek a saját fejlesztésű tananyagaink, valamint a nagy figyelemmel kiválasztott külföldi tananyagok.
Az iskola hagyományához tartozik a szakmai könyvek, cikkek publikálása. A sok műhelymunkával készült angol nyelvkönyvcsalád ma is része a nyelvi képzés folyamatának az iskola és az együttműködő partnereinek a munkájában. A tankönyvcsalád történelme során számtalanszor lett megújítva és új elemekkel bővítve, ahogy a nyelv és a nyelvi képzés is változik. Ma már kilenc jegyzetből áll és A1-től C1 szintig készít fel.
Szerkesztette, írta: Biró Pál Győző.
Az ENGLISH könyvcsalád:
English One and Two /A1
English Three /A2
English Four B/1
English five /B1-B2
English six /B2-C1
User’s Grammer
Teacher’s Book
Questions and vocabulary
A könyvsorozathoz hatalmas kiegészítő tananyag áll rendelkezésre.
C2 szinten az iskola akadémiai jellegű képzéseket tart együttműködve a Fulbright Alapítvánnyal.

Az ENGLISH könyvcsalád bemutatása pdf-ben olvasható:

 Az ENGLISH Könyvcsalád bemutatása

 

Nyelviskolánk elsőként vezette be és népszerűsítette az angol Pitman nyelvvizsgát, amely később City and Guilds nevű vizsgaként folytatta Magyarországon a vizsga megszűnéséig.
1991-92-ben az intézet elérte, hogy a fenti nyelvvizsga honosítási gyakorlata hivatalosan elfogadásra kerüljön és ezzel megkezdődött a állami nyelvvizsgáztatás monopóliumának megváltozása Magyarországon.
2000-ben elsőként vált az ITK Origo nyelvvizsgarendszer államilag akkreditált vizsgahelyévé angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvekből. Így a felkészítés, a vizsgára jelentkezés és a vizsga hármas egységét teremtette meg.

Nyelviskolánk akkreditáltsága és a nagyszámú kiképzett vizsgáztató tanárunk biztosítéka a vizsgakövetelmények alapos ismeretének a felkészítés során. Az iskola 2000 óta államilag elismert nyelvvizsgát nyújtó akkreditált vizsgahely.

A minőségbiztosítás története nyelviskolánkban 1991 óta a következőként alakult:

  1. Nyelviskolánk 1991-ben néhány más vezető nyelviskolával és a British Council, valamint a USIS támogatásával létrehozta Magyarország első civil és egyben minőségbiztosító egyesületét a nyelviskolai piacon (ma NYESZE), amelyet 2000-től az alább említett akkreditációkban való megfeleléssel váltott fel.
  2. 2000. április 19-én intézetünk a Nyelvvizsgákat Akkreditáló Testület döntése alapján, Budapesten elsőként, az ITK Origó államilag elismert kétnyelvű nyelvvizsgarendszer akkreditált vizsgahelye lett angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvekből három szinten. Ügyszám: AK-I/4/2000
  3. 2003. április 2-án a Felnőttképzési Akkreditáló Testület az intézmény akkreditációs eljárás lefolytatásának eredményeként Akkreditált Felnőttképzési Intézetnek minősítette intézetünket. A vizsgált tevékenységi területek: felnőttképzési tevékenység, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások, irányítási és döntési folyamatok szabályozottsága. Lajstromszám: 0188
  4. 2003 júliustól: Program Akkreditációk sikeres megszerzése ismétlődő sorrendben.
  5. Minőségbiztosítási Rendszer működtetése összhangban a 2013. évi LXXVII. Törvény, a 393/2013. kormányrendelet 17. paragrafus, az 58/2013. NGM rendelettel. Kérésre betekintés nyilvános.
  6.  2014-től Engedélyezett Felnőttképzési Intézet: E-000418/2014. E-000418/2014/C001 – Angol C2 1 1 039, E-000418/2014/C002 – Német C2 1 1 022, angol C2 1 1 002. 2015-ben 7 engedélyezett képzés valósult meg. 2016-tól a nyelviskola és partnerei a tanulói  igények elvárásait követve a piaci gyakorlatot követte.
    Kétféle nyelvoktatási gyakorlat létezik jelenleg Magyarországon a felnőttoktatásban. Az egyik államilag kötelezően elvárt és betartott gyakorlat szerint B1-ig 300, B2-ig 250, C1-ig további 250 tanóra kötelező megtartását írja elő minimum. Ezt engedélyezett felnőttképzésnek nevezik. A másik gyakorlatban a fenti sarokszámok nem jellemzőek és rugalmasan a piaci elvárások és a tanulói szorgalom szerint teljesítenek. Ez a gyakorlat az üzleti alapon szervezett nyelvoktatás és áfával terhelt a számla összege. Az Élő Nyelvek Szemináriuma és partnerei mind a két gyakorlatra fel vannak készülve, működésben azonban a piaci igények szerint jelenleg az üzleti alapon szervezett oktatást követik.
  7. SZINTEK (angol): 9 + vizsga-előkészítő szintek, felkészítünk az államilag elismert honi nyelvvizsgákra,  valamint a Cambridge, TOEFL®, IELTS és a német nemzetközileg ismert vizsgákra. Általános nyelv oktatása, üzleti nyelv, szaknyelv képzés.


ÉLŐNYELVEK Nyelviskolai TÁJÉKOZTATÓ az adatkezelésről
Élő Nyelvek Szemináriuma, Élőnyelvek2010, H-1053. Budapest Fejér György u. 8-10

Mi az adatkezelés?
Az adatkezelés fogalma általánosságban rendkívül tág, tulajdonképpen valamennyi olyan cselekmény, eljárás akként értelmezendő, amely bármely meghatározott természetes személy adataival történik úgy, hogy az adott személy az adatok alapján beazonosítható. Ennek megfelelően mindig a konkrét esettől függ, hogy pontosan mit kell adatkezelés alatt érteni. Tipikusan az alábbi esetekben kerül sor adatkezelésre: weboldalon történő regisztráció, egy promóciós játékban történő regisztráció, hírlevélre feliratkozás, beiratkozás nyelvtanfolyamra, stb.

Adatkezelésnél szükséges az érintett fél hozzájárulásának beszerzése és tájékoztatása. Ez nem okvetlen írásban történik. Történhet jól elkülönítetten látható döntéssel egy honlapon a választott regisztráció előtt, hogy részt kíván-e venni egy pl. lehetőségben. Ez 2018. május 24-től már életszerűen elvárt gyakorlat. Honlapunkon a TÁJÉKOZTATÓ megtalálható a Nyelviskola menü pont alatt.

Ki az adatkezelő?
Az adatkezelő az a személy vagy cég, akinek az érdekében az adatok gyűjtése, kezelése történik. Ez egy interneten lévő webáruház esetén a webáruházat működtető cég vagy magánszemély, aki az adott terméket online értékesíti, vagy a szolgáltatást nyújtja, vagy egy nyelviskola, amelybe beiratkozik valaki. Amennyiben az adatkezelő jogszerűen jár el, úgy az érintetteknek (azaz azon személyeknek, akik megadják az adataikat) még az adatszolgáltatást megelőzően információ áll rendelkezésre arról, hogy ki az adatkezelő. Így pl. ha rendelünk egy terméket, még mielőtt a rendelésünket leadnánk, illetve regisztrálnánk a weboldalra, jogszerű esetben egy ún. adatvédelmi tájékoztatóból vagy adatvédelmi nyilatkozatból – amely a weboldalon könnyen elérhető – minden szükséges információhoz hozzá lehet jutni.

Adatkezelésről tájékoztatás:
A tájékoztatás alapvetően ingyenes, de csak abban az esetben, ha a tájékoztatást kérő az adott évben ugyanazokra az adatokra vonatkozóan még nem kért információt az adatkezelőtől. Ez utóbbi esetben az adatkezelő döntésétől függ, hogy felszámít-e bizonyos összegű díjat a tájékoztatásért, mindazonáltal erről előzetesen és egyértelműen fel kell hívnia az érintettek figyelmét. Abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelték (vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett), a már esetlegesen megfizetett díjat vissza kell téríteni.

Milyen adatkezelésnél nem szükséges a bejelentési kötelezettség
Léteznek olyan típusú adatkezelések is, amelyeket nem kell bejelenteni az adatvédelmi hatósághoz. Ebbe a körbe tartozik pl. a munkaviszonyban vagy tanulói jogviszonyban a munkáltató vagy az oktatási intézmény által történő adatkezelés, az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatainak kezelése, az egészségügyi intézményben a betegellátással kapcsolatban megadott adatok, TB támogatással összefüggésben kezelt adatok. Ezekben az esetekben tehát az adatkezelőnek nem kell bejelentést tenni az adatvédelmi hatóság felé, így az adatkezeléssel kapcsolatos információkról kizárólag az adatkezelőtől tudunk tájékozódni.

Mikor nem kell bejelenteni az adatkezelést
Ügyfélkapcsolati adatkezelést nem kell bejelenteni, vagyis azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza. Ennek feltétele azonban, hogy az adatkezelés célja számukra ismert legyen, az adatok fajtái és kezelésük időtartama előre meghatározott legyen, az adatok csak az előre meghatározott céllal összefüggésben legyenek felhasználva (vagyis pl. nem reklámtevékenységre), ne kerüljenek át harmadik személyhez, és minderről az érintettek megfelelően tájékoztatva legyenek. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

 

További aloldalak:
Nyelviskola történelme 1949-től

Nyelvtanulás 1949 óta = ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA
ITT TANULNI KELL!

Készítette Alpha Hosting Kft.

Mobilra optimalizálta - XLS.HU -