Olasz nyelvtanfolyam

Nyelviskolánkat 1949-ben alapították. Az élő nyelvek meghatározás már akkor is azt jelentette, hogy a nyelviskola az olasz nyelvtanfolyamain az élő nyelvvel és az élet helyzeteiben, szituációiban való tudás és megfelelés képzésével foglalkozik.

Ilyen környezetben a cél:

    a nyelvi tudását magabiztosan használó,
    az alacsonyabb szinten kontaktus teremteni képes,
    a magasabb szinten az idegen nyelven tárgyalni, kommunikálni,
    a megfelelő időben a kiválasztott nyelvvizsgát a legnagyobb természetességgel letenni képes tanuló képzése.

Az olasz nyelvi képzés során a magyar nyelvtanulónak készült tananyagból tanítunk, amely figyelembe veszi a magyar nyelvtanuló igényeit és ezt az alapot egészítjük ki a külföldi tankönyvekkel, értékes szemelvényeikkel. A tananyag figyelembe veszi a magyar anyanyelvű tanulónak az olasz nyelv tanulásakor felmerülő kérdéseit és időben ad azokra választ, így a tanuló mindig tudja, hol tart a képzésben. A tananyag az általános nyelv képzésén kívül az üzleti nyelv jól ismert témaköreivel és helyzeteivel is foglalkozik. A felvezető tananyagot széles kiegészítő tananyag (hallás utáni értésre CD, kazetta, videó) rendszert alkotva egészíti ki.

A jelenlegi gyakorlat Magyarországon a 3 szintes vizsgarendszer, amelyet az intézetnek figyelembe kell vennie, de a nemzetközi gyakorlatnak és az Európai Tanács elvárásának megfelelően az olasz nyelvtanfolyam szintjei a KER összes tudásszintjét figyelembe veszi.
A Referencia keret szerinti szintek és a beosztás olasz nyelvből:
A szintek     A használt könyvek     az egységek
A1.     Móritz-Szabó: Olasz nyelvkönyv I/A 1-7. lecke     
A2.     Móritz-Szabó: Olasz nyelvkönyv I/A 8-14. lecke     
B1.     Móritz-Szabó: Olasz nyelvkönyv I/A 15-20. lecke
Sztanó Klára: Gyakorlókönyv az olasz szóbeli nyelvvizsgához
Kenyeres Judit – Horváth T. Krisztina: Gyakorlókönyv az olasz írásbeli nyelvvizsgához     alapfokig
B2.     Móritz-Szabó: Olasz nyelvkönyv I/B 21-30. lecke
Sztanó Klára: Gyakorlókönyv az olasz szóbeli nyelvvizsgához        középfokig
Kenyeres Judit – Horváth T. Krisztina: Gyakorlókönyv
az olasz írásbeli nyelvvizsgához     középfokig
C1.     Móritz-Szabó: Olasz nyelvkönyv III. (Volare)    
Sztanó Klára: Gyakorlókönyv az olasz szóbeli nyelvvizsgához
Kenyeres Judit – Horváth T. Krisztina: Gyakorlókönyv
az olasz írásbeli nyelvvizsgához
Nyitrai Tamás: Parole, Parole, Parole
Fried Ilona, Kenyeres Judit: Situazioni
Fábián Zsuzsanna, Vig István: Esercizi di grammatica italiana
    felsőfokig
C2.     Móritz-Szabó: Olasz nyelvkönyv III. (Volare)   
Nyitrai Tamás: Parole, Parole, Parole
Fried Ilona, Kenyeres Judit: Situazioni A-B
Fábián Zsuzsanna, Vig István: Esercizi di grammatica italiana     

Az olasz nyelvtanfolyam kurzusok népszerűségének eredményeként nyelviskolánk a 9-10 szintes és modulos tanfolyamrendszert alakította ki. Így az előzetesen szerzett tudással rendelkező tanulók mindig a szintjüknek megfelelő csoportot fognak találni. Az előrehaladást az iskola által kifejlesztett kiscsoportos – mini, midi, mikró létszámú – nyelvtanfolyamok biztosítják.

Intézetünk által az ötvenes években kifejlesztett heti 2 x 2 tanórás képzési forma ma a legelterjedtebb Magyarországon. Ez heti négyszeres találkozást jelent a tanuló számára az órákon és otthon. Erre a rendszerre kialakított modulrendszerünk és a választott tankönyvcsalád biztosíték az eredményességre. A tananyag figyelembe veszi a magyar tanulót és a magyar nyelvi környezetet is. Intézetünk vizsgahely, így a felkészítés, a vizsgára jelentkezés és a vizsga hármas egységének lehetőségét nyújtjuk. Cégünk akkreditáltsága és a nagyszámú kiképzett vizsgáztató tanárunk biztosítéka a vizsgakövetelmények alapos ismeretének a felkészítés során.

A nyelvtanulás egyik fő előfeltétele a folyamatos tanulás. A több évtizedes gyakorlatunk bizonyítéka, hogy a heti 2×2 tanórás képzési rendszer a magyar tanuló számára munka mellett könnyen vállalható és a haladás hatékony.

Tanácsadással állunk a képzést megrendelő rendelkezésére, hogy az iskolában felgyülemlett ismeretanyaggal, eljárási tapasztalttal az eredményességet növelni lehessen.

Jelentősebb óraszám/hét eltéréssel (pl.: 2×3, 3×2, 3×3, intenzív képzés) és a vele járó módosító feltételekkel a képzésben való haladás felgyorsítható. Szakértőink minden felmerülő kérdéssel foglalkoznak a képzés beindulása előtt, és a képzés során rendelkezésre állnak.

A különböző nyelveken az általunk használt tankönyvek skálája igen széles. Minden jelentős hazai és külföldi kiadó könyveit teszteljük, és ha megfelelnek, azokat ajánljuk és használjuk a különböző képzéseken. Központunkban található, speciálisan a nyelvi képzésekre fejlesztett, könyvtárunk a tanárinknak biztos forráshelyet biztosít.

Módszerünket meghatározza a diák és a tanár közti közvetlen és nyugodt légkörön keresztül megvalósuló tanulási-tanítási folyamat, amelyet a kommunikáció és a gyakorlás elmélyít. Nem a vizsgára való trenírozás a nyelvórák megvalósulása. Az ún. vizsgára felkészítő nyelvtanfolyam is a nyelvi légkör megteremtésén keresztül készít fel a nyelvvizsgára.

Nyelvtanulás 1949 óta = ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA
ITT TANULNI KELL!

Készítette Alpha Hosting Kft.

Mobilra optimalizálta - XLS.HU -