ORIGÓ nyelvvizsga ismertető

 A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület határozata alapján az Élő Nyelvek Szemináriuma 2000. 04. 19 óta az ORIGÓ nyelvvizsga AKKREDITÁLT VIZSGAHELYEKÉNT működik. Az államilag elismert Origó nyelvvizsgára jelentkezni a központunkban lehet angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvekből az ügyeleti idő alatt: hétfő – péntek 10.00 – 16.00 óra között.

Központunk címe: 1053. Bp. Fejér György utca 8 – 10.

Intézetünk vizsgahely, így a felkészítés, a vizsgára jelentkezés és a vizsga hármas egységének lehetőségét nyújtjuk. Cégünk akkreditáltsága és a nagyszámú kiképzett vizsgáztató tanárunk biztosítéka a vizsgakövetelmények alapos ismeretének a felkészítés során.

 

Nyelvvizsga időszakok és jelentkezés

Januári vizsgákra jelentkezés novemberben
Márciusi vizsgákra jelentkezés januárban
Áprilisi vizsgákra jelentkezés márciusban
Júniusi vizsgákra jelentkezés áprilisban
Novemberi vizsgákra jelentkezés szeptemberben

 

Nyári vizsgákra csak jelentős számú igény szerint

Kérjük, érdeklődjék a 317-9644-es telefonszámon a jelentkezés feltételeiről, az árakról, az esetleges változásokról.

A jelentkezés módja: a jelentkező a helyszínen jelentkezési lapot tölt ki és befizeti a vizsga díját

Vizsgatípusok

B1, B2, C1 angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvvizsga tehető fokonként 3 típusban: A, B, és C.

Az A típus a beszédértést és a beszédkészséget méri, a B típus az íráskészséget és az olvasott szöveg értését méri szótár használatának engedélyével, valamint B2, C1 fokon 50 feladatból álló nyelvtani, lexikai teszt is a vizsga része szótár használata nélkül. A C típus ezeknek a vizsgáknak a kombinációja.

A sikeres vizsga minimum 60%-ot teljesít.

1. A B1 (alapfokú) vizsga szóbeli része hallás utáni értés készségét mérő (labor) feladatot tartalmaz. A feladatot felvezető és a megoldás utasító szövege magyar nyelvű, a megoldás azonban idegen nyelven történik.

Minden feladatlap két szöveget tartalmaz (dialógus és narratív szöveg), a feladat típusa pedig diszkrét pontos pl: igen-nem jelölés, szöveg kiegészítés, összepárosítás stb. lehet. A feladat hibátlan megoldása 10 pontot ér. A feladat megoldásának hossza a szövegindítástól az “ellenőrzésig” kb. 12-15 perc.

1. A B1 (alapfokú) vizsga írásbeli részében 2009. januártól lesz közvetítő készséget ellenőrző feladat. A feladatok száma nem változik.

  1. Szövegértés
  2. Közvetítő készség
  3. Íráskészség

( A közvetítő készséget mérő feladat a középső feladatot váltja fel, ami eddig az olvasás-és íráskészséget mérő feladat volt)

2009. január 1-jétől a vizsgázók teljesítményének készségenként el kell érni a 40%-os teljesítési minimumot.

a) Szóbeli vizsgák

Elérhető Teljesíményminimum
B1 szint: Beszédkészség 40 16
  Beszédértés 20 08
B2 szint: Beszédkészség 50 20
  Beszédértés 20 08
C1 szint: Beszédkészség 50 20
  Közvetítő készség 15 06
  Beszédértés 20 08

b) Írásbeli vizsgák

Elérhető Teljesítményminimum
B1 szint: Olvasáskészség 40 16
  Közvetítési készség 20 08
  Íráskészség 40 16
B2 szint 50 ütem teszt 15 nincs
  Közvetítő készség 40 16
  Íráskészség 20 08
  Olvasáskészség 25 10
C1 szint 50 ütem teszt 15 nincs
  Közvetítő készség 40 16
  Íráskészség 20 08
  Olvasáskészség 25 10

Origó nyelvvizsga menete

B1:
A - szóbeli: 1. Párbeszéd, interview
2. képleírás
3. szituáció
  - hallás utáni teszt.  
B - írásbeli:

három feladat:
olvasáskészség, olvasás és íráskészség, íráskészség mérése: (100 p.)
célnyelven formanyomtatványok kitöltése, felíratok, hirdetmények, étlapok, tájékoztatók, stb. magyar nyelven való visszaadása, képeslapok, üzenetek, stb. megírása célnyelven – szótárral

B2:
A - szóbeli: 1. Párbeszéd, interview
2. képleírás
3. szituáció
Criteria: Communications, Vocabulary, Accuracy, Pronunciation, Comprehension, listening comprehension
  - Hallás utáni teszt: 1500n beszélt nyelvi szöveg hallgatása háromszor magnetofonról – magyar kérdésekre válasz
B - írásbeli: 1. 50 pont teszt – szótár nélkül
2. 500n terjedelmű magyar szöveg fordítása célnyelvre (25 p.)
3. irányított fogalmazás (levél, véleménykifejtés, több téma) 17-20 sorban (15 p.)
4. szövegértés mérése: 1000-1200n szöveg fordítása magyarra (25 p.)
5.olvasáskészség mérése 1800-2000n szöveg célnyelven: kérdés-válasz magyarul (20 p.)

1. teszt 30 perc, 2-5 tesztek 3 óra

C1:
A - szóbeli: 1. Párbeszéd, interview
2. képleírás
3. szituáció
4. 400-500n magyar szöveg magnetofonról – szöveg ismertetése idegen nyelven
  - Hallás utáni teszt: 1700n beszélt nyelvi szöveg hallgatása kétszer magnetofonról – magyar kérdésekre válasz
B - írásbeli: 1. 50 pont teszt – szótár nélkül
2. irányított fogalmazás (levél, véleménykifejtés, több téma) 20-22 sorban (15 p.)
3. 1700-1800n célnyelven szöveg tömörítése – magyar kérdések alapján (25 p.)
4. szövegértés mérése: 1500n szöveg fordítása magyarra (25 p.)
5.olvasáskészség mérése 2200-2400n szöveg célnyelven: kérdés-válasz magyarul (20 p.)

1. teszt 30 perc, 2 – 5 tesztek 4 óra

 

További információ cégünkről

  • 1990: a City&Guilds PITMAN vizsgáit intézetünk vezette be és terjesztette el Magyarországon, majd 1992-ben a honosítási eljárás megszerzésével a vizsgákat államilag elismerhetővé tette. A vizsgák 2005-ig a második legnépszerűbb angol nyelvvizsgák voltak a magyar nyelvvizsga piacon.
  • 2000: intézetünk Origó nyelvvizsgát nyújtó akkreditált vizsgahely lett angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvekből.
  • 2001: intézetünk akkreditált nemzetközileg ismert nyelvvizsgát nyújtó vizsgahely
  • német – Zdf, ZMP képzés és vizsgaszervezés
  • francia – DELF képzés és vizsgaszervezés
  • Business English Communications képzés és vizsgahely
  • Szintek: 9 + vizsga-előkészítő szintek, felkészítünk az államilag elismert nyelvvizsgákra, Pitman, Cambridge, TOEFL iBT, Zertfikat, ZMP, DELF vizsgákra.

 

Nyelvtanulás 1949 óta = ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA
ITT TANULNI KELL!

Készítette Alpha Hosting Kft.

Mobilra optimalizálta - XLS.HU -