Bemutatkozás HR részére

CÉGISMERTETŐ – SZAKMAISÁG

Nyelviskolánkat 1949-ben alapították. Az élő nyelvek meghatározás már akkor is azt jelentette, hogy a nyelviskola a tanfolyamain az élő nyelvvel és az élet helyzeteiben, szituációiban, a társadalmi formális és informális helyzetekben való igényes nyelvtudás és megfelelés képzésével foglalkozik.

Ilyen környezetben a cél:

 • a nyelvi tudását magabiztosan használó,
 • az alacsonyabb szinten kontaktust teremteni képes,
 • a magasabb szinten az idegen nyelven tárgyalni, kommunikálni tudó,
 • a megfelelő időben a kiválasztott nyelvvizsgát a legnagyobb természetességgel letenni képes nyelvet használó képzése.

Céges, illetve egyéni képzés:

1949 óta a nyelviskolánk működése során minden olyan nyelvi képzést megszerveztünk, megszervezünk, amelyekkel iskolánkat megbízzák. Sok száz tanári kapcsolatunkkal, több évtizedes kapcsolati rendszerünk segítségével mind Budapesten, mind vidéken megszervezzük az elvárt képzést.

Partnereinkkel többéves, folyamatos munkakapcsolatot tudtunk kialakítani. Nyelviskolánk dolgozik az államigazgatási és a versenyszféra munkatársi és vezetői szintjein és jelentős a lakossági csoportos képzéseink száma intézetünkön belül. Az elmúlt évtizedek során meghaladtuk az ötszázezer beiratkozói számot.

Fő oktatott nyelvek:

angol, német, francia, olasz, spanyol, magyar
A1, A2, B1, B2, C1, C2 szinteken.

Vizsgákra felkészítünk:

angol, német, francia, olasz, spanyol
B1, B2, C1 szinten.

Felkészültségünkben segítenek a saját fejlesztésű tananyagaink, valamint a nagy figyelemmel kiválasztott külföldi tananyagok. Intézetünk vizsgahely, így a felkészítés, a vizsgára jelentkezés és a vizsga hármas egységének lehetőségét nyújtjuk. Cégünk akkreditáltsága és a nagyszámú kiképzett vizsgáztató tanárunk biztosítéka a vizsgakövetelmények alapos ismeretének a felkészítés során.

Külkapcsolatok, nyelvtanfolyamok külföldön partneriskoláinkban 1989 óta.

CÉLKITŰZÉS

A megkeresett intézmény vezetői és munkatársai számára olyan nyelvi képzés biztosítása, amely elősegíti a munkavégzés során felmerülő igényes nyelvi tudás alkalmazását, a megrendelő által elvárt nyelvi képzés megszervezését, az igény szerint felmerülő nyelvvizsga cél teljesítését.

A RÉSZTVEVŐK

A megkeresett intézmény menedzsmentje által kijelölt személyek.
A tervezett képzések: igény szerint.
Akkreditált nyelvek: angol, német, francia, olasz, spanyol.
2015 óta Engedélyezett felnőttképzési intézet.
Lehetséges helyszínek: nyelviskolai saját helyiségeiben, vagy intézményhez kihelyezve, valamint külföldön.

ÜTEMEZÉS

Megállapodás és egyeztetés után, folyamatosan a létrejövő szerződésben meghatározott teljesítésig.

CÉGEKHEZ KIHELYEZETT KÉPZÉSEKKEL JÁRÓ SZOLGÁLTATÁSAINK:

 • Megszerzett: Intézményi Akkreditáció, Program és Vizsgahelyi Akkreditációk, Engedély
 • Fő területek: angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvek
 • A cég dolgozóinak tudásszintjét felmérjük: csoportbeosztás esetén szóban és írásban
 • A hallgatókat tudás szintjük szerint csoportba soroljuk, a képzést megszervezzük
 • Jelenléti ívet vezetünk
 • Haladási naplót vezetünk
 • A képzettek tudásáról, aktivitásáról a képzés végén összegzést adunk
 • Egységes tankönyvcsalád szerint oktatunk
 • Diplomás tanárokat, anyanyelvi tanárokat foglalkoztatunk
 • A képzési szakaszok végén, igény szerint, Igazolásban összegezzük az eredményt
 • Kezdőtől a felsőfokig, üzleti nyelv, készségfejlesztő, speciális munkahelyi elvárásokra szabott képzések, szaknyelvi képzések, társalkodás, megerősítő, felfrissítő képzések
 • Képzés menetét ellenőrizzük
 • Nyelvtanulási lehetőség külföldi kapcsolatainknál, partneriskoláinkban. 1989 óta sok százan utaztak külföldre intézetünk segítségével
 • A megrendelés nagyságától függően a megrendelőnek iskolánkon belüli térítésmentes szolgáltatásokat nyújtunk
 • Iskolánk saját termei is a megrendelő rendelkezésére állnak, amennyiben cégen belül nincs elég képzésre alkalmas helyiség

A KÉPZÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK FOLYAMATA

Igény szerint bármilyen nyelvi képzésformát, képzési cél elérését, képzésütemezést megszervezünk. Cégekhez kihelyezett képzésben iskolánk 60 éves tapasztalattal rendelkezik.
Intézetünk által az ötvenes években kifejlesztett heti 2 x 2 tanórás képzési forma ma a legelterjedtebb Magyarországon. Ez heti négyszeres találkozást jelent a tanuló számára az órákon és otthon. Erre a rendszerre kialakított modulrendszerünk és angolból a saját fejlesztésű műhelymunkával készült tankönyvcsalád biztosíték az eredményességre. A tananyag figyelembe veszi a magyar tanulót és a magyar nyelvi környezetet is. A biztos tudást programozottan nyújtó tankönyveinket sok esetben ingyen szállítjuk céges megrendelőinknek.
A nyelvtanulás egyik fő előfeltétele a folyamatos tanulás. A több évtizedes gyakorlatunk bizonyítéka, hogy a heti 2×2 tanórás képzési rendszer a magyar tanuló számára munka mellett könnyen vállalható és a haladás hatékony. A heti 4 órás moduláris képzésen túl intenzív képzéseket szervezünk.

Tanácsadással állunk a képzést megrendelő rendelkezésére, hogy az iskolában felgyülemlett ismeretanyaggal, eljárási tapasztalttal az eredményességet növelni lehessen.
Jelentősebb óraszám/hét eltéréssel (pl.: 2×3, 3×2, 3×3, intenzív képzés) és a vele járó módosító feltételekkel a képzésben való haladás felgyorsítható. Szakértőink minden felmerülő kérdéssel foglalkoznak a képzés beindulása előtt, és a képzés során rendelkezésre állnak.
A különböző nyelveken az általunk használt tankönyvek skálája igen széles. Minden jelentős hazai és külföldi kiadó könyveit teszteljük, és ha megfelelnek, azokat ajánljuk és használjuk a különböző képzéseken. Központunkban található, speciálisan a nyelvi képzésekre fejlesztett, könyvtárunk a tanárinknak biztos forráshelyet biztosít.

SZINTRENDSZER – MODULOK

Szintrendszer alapja a nemzetközileg ismert kezdő, középhaladó, haladó hármas szintrendszer.
Az Élő Nyelvek Szemináriuma a hatvanas években mind a három szinten belül további “finomító” szinteket hozott létre, amely a hetvenes évekre angolból és németből kilenc szintre emelkedett, majd a nyolcvanas években a független vizsgára felkészítő szinttel bővült tíz szintre a felsőfok, ma: C1 szint eléréséhez, de van képzésünk C2 szinten is. Így minden előzetes szerzett tudást értékként lehet kezelni és a megfelelő modult ajánlani. A bemérő tesztjeink és eljárásunk erre épült.
 

1. kezdő 4. középhaladó 1 7.  haladó 1
2. gyenge újrakezdő 5. középhaladó 2 8.  haladó 2
3. erős újrakezdő 6. középhaladó 3 9.  haladó 3
    10. haladó 4

 

A képzés modulonként 32-40 tanórán át tart. A 4. és 5. modul a B1, alapfoknak felel meg, a 7. és 8. modul a B2, középfoknak. Megfelelő jelenléttel és aktivitással, így az első tanévben teljesíthető a B1 szint és a második évben a B2 a heti 2×2 tanórás rendszerben.
A kevésbé gyakran oktatott nyelvekből (francia, olasz, spanyol, stb.) általában két további szintet különböztetünk meg, és csak komolyabb érdeklődés esetén hozzuk létre a kilenc szintet.
Általános nyelvi képzésünknek ma már szerves része az általános üzleti nyelv szókincsének tanítása.

Vizsgára felkészítő független szint:

A kilenc szintre egy külön szint épül a vizsgára felkészítő független szint. Azért független, mert középfokú vizsgára a rendszeren belül már a 7. és 8. szint is felkészíthet. Ezen a szinten a csoportokat külön – külön monitorozza és kezeli az intézet annak függvényében, hogy már a felsőfok felkészítésével foglalkozik-e, vagy más – a szintnek megfelelő – vizsgára készít fel Pl.: IELTS, Cambridge, TOEFL®, stb.

Speciális képzéseink:

Üzleti nyelv, készségfejlesztő, speciális munkahelyi elvárásokra szabott képzések, szaknyelvi képzések, társalkodó, megerősítő, felfrissítő képzések, nyelvi boldoguló szintű képzések.
Az üzleti és egyéb tréning jellegű tanfolyamok tematikáját a megrendelő és a résztvevő igényei, a szükséges témákban és helyzetek szerint alakítjuk: recepciós feladatok, telefon használat, kapcsolatfelvétel, – kezelés, információnyújtás, közösen ellenőrzött szókincsfejlesztés, helyzetkezelés, szinten tartás, nyelvtani ismeretek. Igény szerint kombináljuk az általános nyelvi tudás fejlesztésével. Magasabb szinten szervezeti, pénzügyi, marketing, munkaerőforrást érintő, innovációs, versenyhelyzeti témaköröket érintünk.
Felkészítünk a helyi nyelvvizsgákra, a TOEFL iBT®, a Cambridge, IELTS, a DELE, DELF, DALF, a német külföldi nyelvvizsgákra.

Példa a Referencia keret szerinti szintek beosztására:

A Referencia keret szerinti szintek és a beosztás angol nyelvből:
A szintek    A használt felvezető könyvek                    az egységek

A1.        English I, II,                                                           A 1
                    
A2.        English III.                                                            A 2

B 1.        English IV. V/1. részlet                                       B 1/alapfokig

B 2.         English V. + Preparing for Exam / 1-3. olv.                B 2/középfokig

C 1.         English VI. Preparing for Exam                                     C 1/felsőfokig +

C 2.        Igény szerint.
            

Módszerünket meghatározza a diák és a tanár közti közvetlen és nyugodt légkörön keresztül megvalósuló tanulási-tanítási folyamat, amelyet a kommunikáció és a gyakorlás elmélyít. Nem a vizsgára való trenírozás a nyelvórák megvalósulása. Az ún. vizsgára felkészítő nyelvtanfolyam is a nyelvi légkör megteremtésén keresztül készít fel a nyelvvizsgára.
Intézetünk vizsgahely, így a felkészítés, a vizsgára jelentkezés és a vizsga hármas egységének lehetőségét nyújtjuk. Cégünk több mint 65 éves felkészültsége és a nagyszámú kiképzett vizsgáztató tanárunk biztosítéka a a nyelvi képzésnek, a vizsgakövetelmények alapos ismeretének,  a tanfolyam során.

Általános nyelvtanulási célok Magyarországon:

ALAPFOK

Cél: beszéd-, értés-, olvasás-, írás- és hallás utáni értés, a közvetítőkészség alapfokon való elsajátítása. A leíró nyelvtan ismeretében tőmondatokkal és egyszerű összetett mondatokkal való kommunikáció kifejlesztése.
A maximális cél az Európa Tanács által meghatározott Survival Level elérése után a Threshold Level, a KER/B 1, valamint az államilag elismert vizsgák alapfokú követelményszintje.

KÖZÉPFOK

Cél: beszéd-, értés-, olvasás-, írás- és hallás utáni értés, a közvetítőkészség továbbfejlesztése. Az egyszerű tőmondatokkal való kifejezési módtól való eltávolodás, összetettebb mondatszerkezetek használatának elsajátítása, az ezeket segítő szerkezetek megismertetése.
A maximális cél az Európa Tanács által meghatározott Vantage Level, a KER/B 2, valamint az államilag elismert vizsgák középfokú követelményszintje.

FELSŐFOK

Cél: beszéd-, értés-, olvasás-, írás- és hallás utáni értés, a közvetítőkészség tökéletesítése. Elvont gondolatokról és témákról összetett mondatokkal való kifejezésmód elsajátítása.
A maximális cél az Európa Tanács által meghatározott Master Level, a KER/C 1, valamint az államilag elismert vizsgák felsőfokú követelményszintje.

Honlapunkon folyamatos fejlesztésével a tanárok és a tanulni vágyók sok tananyagot tekinthetnek meg. Mind írott, mind hangosított tananyagok sokasága áll az érdeklődők rendelkezésére. Azok letölthetők. Online képzésbe bekapcsolódhatnak. Virtuális tantermi órákat megszervezzük, amennyiben valaki olyan környezetben kénytelen tanulni, ahol a tanári személyes kapcsolat nem tud létre jönni.

Közös Referenciaszintek: általános szintrendszer az EU-ban

Alapszintű nyelvhasználó

A1

Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségletéinek kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

A2

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség az ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

Önálló nyelvhasználó

B1, Alapfok

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tanoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

B2, Középfok

Megérti az összetettebb, konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

Mesterfokú nyelvhasználó

C1, Felsőfok

Megérti az igényesebb és hosszabb szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társasági, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.

C2

Szinte minden hallott, vagy olvasott szöveget könnyedén megért. A különböző beszélt vagy írott forrásból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és a beszámolókat. Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is.

AZ ELMÚLT NÉHÁNY ÉV KAPCSOLATAIBÓL:

Art’otel Budapest,
Arago Zrt
AraShoes Kft,
AS 24 Kft.,
AXA Kft,
BAMCO KKt,
Béres Befektetési Részvénytársaság,
BKF,
Budapest Hotel,
CIB Bank,
CIB Lízing ZRt,
Computrend Zrt,
Fővárosi Bíróság,
Ganz-Skoda Electric Zrt.,
GTKB Kft,
GVH
Henkel,
Herbária
Hídépítő Zrt,
IMAGE,
INTER-MEDIA Communications Kft,
Intercomp Global Services
Kaló és trs Ü. I.,
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány,
KES AUDIT Kft.,  KPKI,
Market Építő Rt,
MARSH Kft,
MKTV,
M-real Kft.,
Munkaügyi Minisztérium,
MTA,
Megaholz Kft,
Neckermann Utazási Iroda,
Négy Mancs Alapítvány,
Oktatásügyi Minisztérium,
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala,
Pannon GSM Zrt,
Pest Megyei Illeték Hivatal,
PORR Épitési Kft,
Raiffeisen Bank,
Real Management Ingatlan Kft,
Redel Elektronika
Revolution Kft,
Ringa Rt,
Ringier Kiadó Kft,
SONY Ericsson,
Squire, Sanders, Dempsey, Komáromi,
Erős Ügyvédi Iroda,
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány,
T-Kabel Kft,
Total Hungaria,
Valton Security Kft
Victor Investment,
Westpoint Kft,
Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

MINŐSÉGPOLITIKA

Céljaink megvalósítása elképzelhetetlen az Élő Nyelvek Szemináriuma munkatársainak közreműködése nélkül. A vállalkozás vezetői számára fontos a szolgáltatások megvalósításában közreműködők egyéni elégedettségének fenntartása, növelése. Munkatársainkkal közösen értékeljük cégünk tevékenységeit, átgondoljuk a vezetőség felelősségét, a vállalkozás céljait és azok eléréséhez vezető utakat. Ebben a munkában legfőbb törekvésünk tevékenységeink folyamatos jobbá tétele, fejlesztése.
Munkatársaink fejlődése érdekében biztosítjuk a rendszeres továbbképzés lehetőségét, mindenkor szem előtt tartva az egyéni képzési igényeket, szükségleteket.
Minőségpolitikánk, és az azt megvalósító minőségirányítási rendszerünk alapja a partneri megelégedettség, ezért megbízóink igényei alapján változtatjuk, javítjuk tevékenységeinket.
Felnőttképzési programjainkat mindenkor megrendelőink szükséglete alapján, célra, személyre és szervezetre szabottan alakítjuk ki, valósítjuk meg, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, lehetőségeket.
Az Élő Nyelvek Szemináriuma elkötelezett a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének fejlesztése iránt. Ennek érdekében folyamatosan követjük szervezetünk életét, működését meghatározó szabályozásokat, körülményeket, s az évenkénti felülvizsgálat eredményei, tapasztalatai alapján aktualizáljuk minőségpolitikánkat, minőségcéljainkat valamint teljes minőségirányítási rendszerünket.
Minőségirányítási rendszerünk kialakítása, bevezetése és működtetése során meghatároztuk a felnőttképzési tevékenység fő folyamatait, azok sorrendjét és kölcsönhatásait, valamint a folyamatok eredményes működtetéséhez és szabályozásához szükséges kritériumokat, módszereket, és erőforrásokat.
Minőségirányítási rendszerünkben figyelemmel kísérjük, elemezzük, értékeljük és fejlesztjük képzési és felnőttképzési szolgáltatási folyamatainkat annak érdekében, hogy elérjük a tervezett eredményeket, és gondoskodunk arról, hogy az ehhez szükséges információk a rendelkezésünkre álljanak.

AMIVEL NÁLUNK TALÁLKOZNI FOG

Ingyenes szintfelmérés
65 éves tapasztalat a céges képzés területén
Külkapcsolatok, nyelvtanfolyamok külföldön
Kiforrott képzésszervezés, képzési módszertan
Oktatás a cég elvárása szerinti tananyagból
Vezető beosztású és csoportos oktatás
Haladás garancia
Teljesítménymérés
Adminisztráció

AZ AJÁNLAT TARTALMAZZA

 • ajánlattétel
 • célkitűzés szakmaiságának meghatározása és biztosítása
 • bemérés, a képzés megtervezése
 • szerződési feltételek megfogalmazása, előkészítése
 • igény szerint a tananyag beszerzése, biztosítása sok esetben ingyenesen
 • szükséges kiegészítő tananyagok, kérdőívek, tesztek beszerzése
 • képzés
 • tanári óradíj
 • értékelés és írásos visszajelzés
 • megfelelő tanfolyam dokumentálás
 • akkreditált, engedélyezett intézet, képzések
 • a képzés: ÁFA mentes, vagy ÁFA felszámításával

KAPCSOLATTARTÁS

Élő Nyelvek Szemináriuma
Bp. 1053. Fejér György u. 8-10.
Telefon: 317-9644
Fax: 317-9655
Email: info@elonyelvek.hu
elonyelv@t-online.hu

Honlap:     www.elonyelvek.hu
www.nyelvinfo.hu

Készítette Alpha Hosting Kft.

Mobilra optimalizálta - XLS.HU -