Német nyelvtanfolyam

Nyelviskolánkat 1949-ben alapították. Az élő nyelvek meghatározás már akkor is azt jelentette, hogy a nyelviskola a német nyelvtanfolyamain az élő nyelvvel és az élet helyzeteiben, szituációiban való tudás és megfelelés oktatásával foglalkozik.

Ilyen környezetben a cél:

    a német nyelvi tudását magabiztosan használó,
    az alacsonyabb szinten kontaktus teremteni képes,
    a magasabb szinten az idegen nyelven tárgyalni, kommunikálni,
    a megfelelő időben a kiválasztott német nyelvvizsgát a legnagyobb természetességgel letenni képes tanuló képzése.

A német nyelvtanfolyamainkon a magyar tanulónak készült tananyagból tanítunk, amely figyelembe veszi a magyar tanuló igényeit és ezt az alapot egészítjük ki a külföldi tankönyvekkel, értékes szemelvényeikkel. A német tananyag figyelembe veszi a magyar anyanyelvű tanulónak a német nyelv tanulásakor felmerülő kérdéseit és időben ad azokra választ, így a tanuló mindig tudja, hol tart a tanulás folyamatában. A tananyag az általános német nyelvi tanfolyamokon kívül a német üzleti nyelv jól ismert témaköreivel és helyzeteivel is foglalkozik. A felvezető tananyagot széles kiegészítő tananyag (hallás utáni értésre CD, videó) rendszert alkotva egészíti ki.

Német nyelvből SENIOR tanulóinknak nyelvtanfolyamot szervezünk.

A jelenlegi gyakorlat Magyarországon a 3 szintes vizsgarendszer, amelyet az intézetnek figyelembe kell vennie, de a nemzetközi gyakorlatnak és az Európai Tanács elvárásának megfelelően a német nyelvtanfolyam szintjei a KER összes tudásszintjét figyelembe veszi.

A német nyelvtanfolyamok népszerűségének eredményeként nyelviskolánk 9-10 szintes és modulos tanfolyamrendszert alakította ki. Így az előzetesen szerzett tudással rendelkező tanulók mindig a szintjüknek megfelelő német nyelvtanfolyamot fognak találni. Az előrehaladást az iskola által kifejlesztett kiscsoportos – mini, midi, mikró létszámú – nyelvtanfolyamok biztosítják.

Intézetünk által az ötvenes években kifejlesztett heti 2 x 2 tanórás oktatási forma ma a legelterjedtebb Magyarországon. Ez heti négyszeres találkozást jelent a tanuló számára az órákon és otthon. Erre a rendszerre kialakított modulrendszerünk és a választott tankönyvcsalád biztosíték az eredményességre. A tananyag figyelembe veszi a magyar tanulót és a magyar nyelvi környezetet is.

1. kezdő nyelvtanfolyam, Kezdő 4. középhaladó nyelvtanfolyam, B1 7. haladó 1 nyelvtanfolyam, B2
2. gyenge újrakezdő tanfolyam, A1 5. középhaladó tanfolyam, B1-B2 8. haladó 2 tanfolyam, B2-C1
3. erős újrakezdő tanfolyam, A2 6. középhaladó tanfolyam, B1-B2 9. haladó 3 tanfolyam, C1+

A nyelvtanulás egyik fő előfeltétele a folyamatos tanulás. Tanácsadással állunk az oktatást megrendelő rendelkezésére, hogy az iskolában felgyülemlett ismeretanyaggal, eljárási tapasztalttal az eredményességet növelni lehessen.

A különböző nyelveken az általunk használt tankönyvek skálája igen széles. Minden jelentős hazai és külföldi kiadó könyveit teszteljük, és ha megfelelnek, azokat ajánljuk és használjuk az oktatás során. Központunkban található, speciálisan a nyelvoktatásra fejlesztett, könyvtárunk a tanárinknak biztos forráshelyet biztosít.

Módszerünket meghatározza a diák és a tanár közti közvetlen és nyugodt légkörön keresztül megvalósuló tanulási-tanítási folyamat, amelyet a kommunikáció és a gyakorlás elmélyít. Nem a vizsgára való trenírozás a nyelvórák megvalósulása. Az ún. vizsgára felkészítő nyelvtanfolyam is a nyelvi légkör megteremtésén keresztül készít fel a nyelvvizsgára.

Intézetünk vizsgahely, így a felkészítés, a vizsgára jelentkezés és a vizsga hármas egységének lehetőségét nyújtjuk. Cégünk akkreditáltsága és a nagyszámú kiképzett vizsgáztató tanárunk biztosítéka a vizsgakövetelmények alapos ismeretének a felkészítés során.

Nyelvtanulás 1949 óta = ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA
ITT TANULNI KELL!

Készítette Alpha Hosting Kft.

Mobilra optimalizálta - XLS.HU -