TOEFL iBT ® nyelvtanfolyam

A  TOEFL iBT® nyelvvizsga négy részből áll és a következő készségeket méri: olvasás, hallás utáni értés, beszéd és írás, tehát a nyelvvizsga felkészítés első sorban ezeket a készségeket fejleszti. A TOEFLiBT® nyelvtanfolyamra középfokú vizsga letétele után, vagy annak megfelelő tudással javasolt jelentkezni, de igény szerint indítunk TOEFL iBT® nyelvvizsga felkészítő képzést alacsonyabb szinten is. A  TOEFL iBT® nyelvtanfolyam figyelembe veszi, hogy amerikai eredetű nyelvvizsga, tehát a fent felsorolt követelmény mellett sok egyéb felmerülő kérdéssel és készséggel is foglalkozik. Együttműködő kapcsolatunk: Fulbright Alapítvány, www.fulbright.hu.

A vizsga felkészítő tanfolyam heti 1×4, 2×4 és 2×2 órás felbontásban indulnak. TOEFL iBT®nyelvvizsgára felkészítő nyelvtanfolyamainkat kis létszámú csoportokba szervezzük, de lehetőség van arra is, hogy az érdeklődő magánórai képzést rendeljen meg a központunkban. A nyelvtanfolyamok aktuális kezdésével kapcsolatban írjon az info@elonyelvek.hu címre, vagy hívja a 317-9644-es számot. További információ: www.nyelvinfo.hu oldalon.

Indulnak Pre-tanfolyamok is. A felkészítés kellő betekintést ad a nyelvvizsga menetébe, a részletekbe, de az érdeklődőre sok kiegészítő feladat vár a tanórákon kívüli időszakban is. A felkészítés során vizsga gyakorlatra kerül sor. Az aktuális árakról és tanfolyami időpontokról érdeklődjön a 317-9644-es telefonszámon.

A  TOEFL iBT® nyelvvizsgára felkészülő tanulónak mindig javasolt, hogy minél több típusú szöveget olvasson. Az interneten erre sok lehetőség van. Érdemes a hallásutáni készséget is fejleszteni a TV és a rádióállomások hallgatásával, az interneten lehetőségével: www.npr.org, www.bbc.co.uk/radio, www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish. Érdemes ellátogatni a www.cdlponline.org honlapra is, ahol az élet különböző területéről szóló cikkeket, népszerű tudományos cikkeket lehet olvasni, meghallgatni. A nyelvtanfolyam és a  TOEFL iBT® vizsga szókészlete, témakörei jelentős mértékben fókuszálnak ezekre a területekre. További információ: www.nyelvinfo.hu oldalon.

A beszédkészség gyakorlására a közösség a legjobb. Ma már sok lehetőség adott erre a nyelvórán kívül is. De érdemes egyénileg is gyakorolni a beszédet, a véleményalkotást. Minél több témakörről tud valaki beszélni, annál könnyebben küzd meg az ismeretlen témakörrel is. Arra kell törekedni, hogy bármilyen témakörről legalább egy percen át összefüggően tudjon valaki beszélni, és ha ez már megy, akkor könnyen írott formában is lehet folytatni a gyakorlást.

A nyelvvizsga felkészítő tanfolyamon és azon kívül a következő feladatokkal biztosan kell foglalkozni a sikeres vizsga érdekében:

  • Feladat: a szókészletének a gyakorlása. A TOEFL iBT® nyelvtanfolyam során a gyakorló tesztek erre lehetőséget adnak, de minden hallgatónak ajánlott, hogy minél több eredeti szöveget, könyvet olvasson. Egyértelmű, hogy az amerikanizmusok ismerete fontos.
  • Feladat: a könyvek olvasása mellett az olvasáskészség, az információ kigyűjtésének a készségét kell fejleszteni. A Reading Comprehension feladatok erre lehetőséget adnak a nyelvtanfolyam során, de hasonló feladatokat órán kívül is lehet végezni.
  • Feladat: a könyvek olvasását írásgyakorlás követheti. Az esszé írás egyik lényeges része a vizsgának. Meg kell ismerni, hogy mitől is esszé egy esszé és nem csak fogalmazás. Integrált feladat, amikor az egyik készség felhasználásával más készségek használatát is gyakorolja a vizsgára készülő.
  • Feladat: a hallás utáni készség fejlesztéséről feljebb lehet olvasni és érdemes az internet adta lehetőségeket kihasználni.
  • Feladat: a beszédértés, a beszéd gyakorlásáról feljebb szintén lehet olvasni. A vizsgára felkészítő tanfolyamon erre sok lehetőség van. A véleményalkotás gyakorlása szóban, vagy írásba lényeges része a nyelvtanfolyamnak.
  • Feladat: a timing, azaz, hogy a TOEFL iBT® vizsgán résztvevő egy megadott feladatot egy megadott időn belül legyen képes elvégezni, a döntéseket meghozni, a feladatot megírni, azt megválaszolni. Nem elég, hogy a feladatokat a vizsgázó átlássa, értse. A vizsga menete folyamatos, és minden feladatra megszabott idő áll rendelkezésre. A feladatokat ezen a meghatározott időn belül kell jól teljesíteni.
  • Feladat: a felhasználói nyelvtan ismerete. Hasonlóan más igényes nyelvvizsgához nem csak a leíró nyelvtani ismereteket (alapfok) tesztelik, hanem a magasabb nyelvvizsgára jellemző stiláris megnyilvánulást elősegítő nyelvtani elemeket is, az összetett mondatokban való megnyilvánulás készségét. A TOEFL iBT® tanfolyamon ezzel is foglalkoznak és az intézet tankönyvcsaládjának User’s Grammar jegyzetét érdemes tanulmányozni.
    A TOEFL® / TOEFLiBT® az Educational Testing Service (ETS) lajstromozott védjegye. A jelen árú/szolgáltatás az ETS által nem került átnézésre, illetve jóváhagyásra.

A menü aloldalai:
TOEFL ®
TOEFL iBT® nyelvvizsga ismertető

Nyelvtanulás 1949 óta = ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA
ITT TANULNI KELL!

Készítette Alpha Hosting Kft.

Mobilra optimalizálta - XLS.HU -