Nyelviskola bemutató

2019 a 70. Évfordulónk éve

Az Élő Nyelvek Szemináriumát 1948/49-ben alapították. Ez Magyarország legrégebben működő nyelviskolája. Fő profilja az általános és speciális nyelvoktatás és nyelvtanfolyamok. A nyelviskola központja Budapesten az V. kerület Fejér György u. 8 – 10 szám alatt van. Itt oktatunk is, és itt tartjuk a beiratkozásokat, a nyelvvizsgák egy részét. Kívánságra zártkörű nyelvoktatást is szervezünk a helyszínen. Az elmúlt évtizedek során a nyelviskola sajátos fejlődésen ment keresztül. 1980-ig egyetlen magán nyelviskola volt és sok vezetési, szakmai gyakorlatot valósított meg, amely a szakterületünkön ma is nyomon követhető.

A jelenlegi élénk konkurencia közepette is úgy véljük, hogy nyelviskolánk a nyelvoktatás élvonalához tartozik. Mindezt elősegíti az az óriási, több évtizedes tapasztalat, amely jelen van a nyelviskolánk falain belül. Felkészültségünkben segítenek a saját fejlesztésű tananyagaink, valamint a nagy figyelemmel kiválasztott külföldi tananyagok.
Az iskola hagyományához tartozik a szakmai könyvek, cikkek publikálása. A sok műhelymunkával készült angol nyelvkönyvcsalád ma is része a nyelvoktatás folyamatának az iskola és az együttműködő partnereinek a munkájában. A tankönyvcsalád történelme során számtalanszor lett megújítva és új elemekkel bővítve, ahogy a nyelv és a nyelvoktatás is változik. Ma már kilenc jegyzetből áll és A1-től C1 szintig készít fel.
Szerkesztette, írta: Biró Pál Győző.
Az ENGLISH könyvcsalád:

Nyelviskola angol nyelvtankönyv családja

Nyelviskola angol nyelvtankönyv családja

English One and Two /A1
English Three /A2
English Four B/1
English five /B1-B2
English six /B2-C1
User’s Grammer
Teacher’s Book
Questions and vocabulary
A könyvsorozathoz hatalmas kiegészítő tananyag és hanganyag áll rendelkezésre.
C2 szinten az iskola akadémiai jellegű képzéseket tart együttműködve a Fulbright Alapítvánnyal.

Az ENGLISH könyvcsalád bemutatása pdf-ben olvasható:

Az ENGLISH Könyvcsalád bemutatása

Bíró - Weller: Magyar-Angol kéziszótár

Bíró – Weller: Magyar-Angol kéziszótár

Nyelviskolánk elsőként vezette be és népszerűsítette az angol Pitman nyelvvizsgát, amely később City and Guilds nevű vizsgaként folytatta Magyarországon a vizsga megszűnéséig.
1991-92-ben az intézet elérte, hogy a fenti nyelvvizsga honosítási gyakorlata hivatalosan elfogadásra kerüljön és ezzel megkezdődött a állami nyelvvizsgáztatás monopóliumának megváltozása Magyarországon.
2000-ben elsőként vált az ITK Origo nyelvvizsgarendszer államilag akkreditált vizsgahelyévé angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvekből. Így a felkészítés, a vizsgára jelentkezés és a vizsga hármas egységét teremtette meg.

Nyelviskolánk akkreditáltsága és a nagyszámú kiképzett vizsgáztató tanárunk biztosítéka a vizsgakövetelmények alapos ismeretének a felkészítés során. Az iskola 2000 óta államilag elismert nyelvvizsgát nyújtó akkreditált vizsgahely.

A minőségbiztosítás története nyelviskolánkban 1991 óta a következőként alakult:

 1. Nyelviskolánk 1991-ben néhány más vezető nyelviskolával és a British Council, valamint a USIS támogatásával létrehozta Magyarország első civil és egyben érdekvédelmi és minőségbiztosító egyesületét a nyelviskolai piacon (ma NYESZE), amelyet 2000-től az alább említett akkreditációkban való megfeleléssel váltott fel
 2. 2000. április 19-én intézetünk a Nyelvvizsgákat Akkreditáló Testület döntése alapján, Budapesten elsőként, az ITK Origó államilag elismert kétnyelvű nyelvvizsgarendszer akkreditált vizsgahelye lett angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvekből három szinten. Ügyszám: AK-I/4/2000
 3. 2003. április 2-án a Felnőttképzési Akkreditáló Testület az intézmény akkreditációs eljárás lefolytatásának eredményeként Akkreditált Felnőttképzési Intézetnek minősítette intézetünket. A vizsgált tevékenységi területek: felnőttképzési tevékenység, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások, irányítási és döntési folyamatok szabályozottsága. Lajstromszám: 0188
 4. 2003 júliustól: Program Akkreditációk sikeres megszerzése ismétlődő sorrendben.
 5. Minőségbiztosítási Rendszer működtetése összhangban a 2013. évi LXXVII. Törvény, a 393/2013. kormányrendelet 17. paragrafus, az 58/2013. NGM rendelettel. Kérésre betekintés nyilvános.
 6. 2014-től Engedélyezett Felnőttképzési Intézet: E-000418/2014. E-000418/2014/C001 – Angol C2 1 1 039, E-000418/2014/C002 – Német C2 1 1 022, angol C2 1 1 002. 2015-ben 7 engedélyezett képzés valósult meg. 2016-tól a nyelviskola és partnerei a tanulói igények elvárásai szerint a piaci gyakorlatot követte.
  Kétféle nyelvoktatási gyakorlat létezik jelenleg Magyarországon a felnőttoktatásban. Az egyik államilag kötelezően elvárt és betartott gyakorlat szerint B1-ig minimum 300, B2-ig 250, C1-ig további 250 tanóra kötelező megtartását és finanszírozását írja elő. Ezt engedélyezett felnőttképzésnek nevezik. A másik gyakorlatban a fenti sarokszámok nem jellemzőek és rugalmasan a piaci elvárások és a tanulói szorgalom szerint teljesítenek. Ez a gyakorlat az üzleti alapon szervezett nyelvoktatás. Az Élő Nyelvek Szemináriuma és partnerei mind a két gyakorlatra fel vannak készülve, működésében azonban a piaci igények szerint szervezett oktatást követik. 2020-tól a fent körvonalazott államilag elképzelt felnőttképzési rendszer új tartalmakkal bővült.
 7. SZINTEK (angol): 9 + vizsga-előkészítő szintek, felkészítünk az államilag elismert honi nyelvvizsgákra, valamint a Cambridge, TOEFL®, IELTS és a német nemzetközileg ismert vizsgákra. Általános nyelv oktatása, üzleti nyelv, szaknyelv oktatás.

Nyelviskolák Kamarája, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) és az Élő Nyelvek Szemináriumának a szerepe annak létrejöttében
A történet egyedi és Közép Európában a 90-es évek elején Magyarország megelőzte a környező országok gyakorlatát.
A NYESZE, alapításkor Nyelviskolák Kamarája Egyesület néven, Matheidesz Mária és hat – nyolc nyelviskola vezetőjének szervezésével, a British Council, a USIS és az IATEFL közreműködésével és kezdeményezésével jött létre érdekvédelmi és minőségbiztosító egyesületként.
Az Előkészítő Bizottságot 11 fő alkotta és a Gyűlésen, 1991. 10. 30-án született meg a szervezet, meghatározták a szervezet jövőjét. Az Élő Nyelvek Szemináriuma alapító intézmény, és Biró Pál Győző által vezetett Jegyzőkönyv értelmében a gyűlésen körvonalazódott, hogy három fő feladat határozta meg a szervezet létrejöttét:

 1. Az ellenőrzés követelményrendszere, célja (mivel hasonló minőségbiztosítás hiányában a szervezet a minősítés egy fajtájának megszervezését tűzte ki. A cél az volt, hogy ne következzen be pénzügyi visszaélés a hazai piacon).
 2. A szervezet (létrehozása, dokumentálása: Alapító okirat, stb.).
 3. A szervezet finanszírozása (támogatások, befizetések).

Később a Nyelviskolák Kamarája nevet fel kellett adnia a szervezetnek, amikor a kamarai törvény megszületett Magyarországon. Így a tagság a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete nevet választotta, rövidítve NYESZE.
Célját elérte az Ügyvezető testület az első tíz évben, mert kb. 2000-ig a tagság száma felfutott és követték az alapelveket, a minősítés követelményeit. Szélsőséges kihágás, anyagi visszaélés nem lett jellemző a nyelviskolai piacon ellentétben más szakmában elő-előforduló anyagi visszaélésekkel. Alapításkor elhangzott a szakma érdekképviselete is, de ennek a szervezet nem tudott maradéktalanul megfelelni később, ellentétben más külföldi példához a környező országokban.
A NYESZE azóta is képviseli a szakma egy részét, bár 2000 után nagymértékben cserélődött ki a tagság. Új nyelviskolák vezetői azonban úgy döntöttek, hogy a hozzájuk csatlakozókat képviselik és igyekeznek a szakmát is képviselni, ami sok más, azóta független nyelviskola szerint részben sikerül is. Ennek egyik oka az, hogy a nyelviskolai piacon megjelentek az állam adminisztrációja által elképzelt és elvárt igények. Minőségi elvárások terén az állam akkreditációkat és más gyakorlatot, elvárást vezetett be a 2002-es évet követően, majd ezt 5-6 évenként megváltoztatta, megváltoztatja. Hatékony érdekvédelem hiányában a nyelviskolák többsége más irányt vett, de mindig rokonszenveztek a szervezettel is és az időközben létrejött számos hasonló nyelvoktatással foglalkozó szakmai egyesületi szintű szervezettel.

A NYESZE ma is foglalkozik – igény szerint – tájékoztatással:
a nyelvtanulót szakszerű tájékoztatással, fogyasztóvédelmi érdekképviselettel,
a nyelvtanárokat továbbképzésekkel, módszertani konferenciákkal, pályázatokkal,
a nyelviskolákat minőségbiztosítási rendszer működésével, szakmai és jogi tanácsadással,
a nyelvoktatásban érintett intézményeket, szervezeteket közös partneri együttműködéssel.

Nyelvtanulás 1949 óta = ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA. ITT TANULNI KELL!