Spanyol nyelvtanfolyamok

Spanyol nyelv, spanyol tanfolyam

Nyelviskolánkat 1949-ben alapították. Az élő nyelvek meghatározás már akkor is azt jelentette, hogy a nyelviskola a tanfolyamain az élő nyelvvel és az élet helyzeteiben, szituációiban való tudás és megfelelés spanyol nyelvoktatásával foglalkozik.

Ilyen környezetben a cél:

  • a spanyol nyelvi tudását magabiztosan használó,
  • az alacsonyabb szinten kontaktus teremteni képes,
  • a magasabb szinten az spanyol nyelven tárgyalni, kommunikálni,
  • a megfelelő időben a kiválasztott spanyol nyelvvizsgát a legnagyobb természetességgel letenni képes hallgató oktatása.

A spanyol nyelvtanítás során a magyar hallgatónak készült tananyagból tanítunk, amely figyelembe veszi a magyar hallgató igényeit és ezt az alapot egészítjük ki a külföldi tankönyvekkel, értékes szemelvényeikkel. A tananyag figyelembe veszi a magyar anyanyelvű hallgatónak a spanyol nyelv tanulásakor felmerülő kérdéseit és időben ad azokra választ, így tanuló mindig tudja, hol tart a nyelvtanulásában. A tananyag a spanyol általános nyelvtanfolyamon kívül az üzleti nyelv jól ismert témaköreivel és helyzeteivel is foglalkozik. A felvezető tananyagot széles kiegészítő tananyag (hallás utáni értésre CD, kazetta, videó) rendszert alkotva egészíti ki. Intézetünk által az ötvenes években kifejlesztett heti 2 x 2 tanórás spanyol nyelvtanfolyam oktatási formája ma a legelterjedtebb Magyarországon, amely lehetőséget ad intenzívebb tanulási formára is. Ez heti négyszeres találkozást jelent a tanuló számára a nyelvtanfolyam során és otthon. Erre a rendszerre kialakított modulrendszerünk és a választott tankönyvcsalád biztosíték az eredményességre.

A jelenlegi gyakorlat Magyarországon a 3 szintes vizsgarendszer jellemző spanyol nyelvből, amelyet az intézetnek figyelembe kell vennie, de a nemzetközi gyakorlatnak és az Európai Tanács elvárásának megfelelően a spanyol nyelvtanfolyam szintjei a KER összes tudásszintjét figyelembe veszi.

A spanyol nyelvtanfolyamok népszerűségének eredményeként nyelviskolánk a 6-9 szintes és modulos tanfolyamrendszert alakította ki. Így az előzetesen szerzett tudással rendelkező tanulók mindig a szintjüknek megfelelő spanyol nyelvtanfolyamot fognak találni. Az előrehaladást az iskola által kifejlesztett kiscsoportos – mini, midi, mikró létszámú – spanyol nyelvtanfolyamok biztosítják.

Intézetünk vizsgahely, így a felkészítés, a vizsgára jelentkezés és a vizsga hármas egységének lehetőségét nyújtjuk. Cégünk akkreditáltsága és a nagyszámú kiképzett vizsgáztató tanárunk biztosítéka a vizsgakövetelmények alapos ismeretének a felkészítés során.

Módszerünket meghatározza a diák és a tanár közti közvetlen és nyugodt légkörön keresztül megvalósuló tanulási-tanítási folyamat, amelyet a kommunikáció és a gyakorlás elmélyít. Nem a vizsgára való trenírozás a nyelvórák megvalósulása. Az ún. vizsgára felkészítő nyelvtanfolyam is a nyelvi légkör megteremtésén keresztül készít fel a nyelvvizsgára.

Nyelvtanulás 1949 óta = ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA. ITT TANULNI KELL!