TOEFL iBT® nyelvvizsga

Ovasás, hallás utáni értés, beszéd és írás

A TOEFL iBT® nyelvvizsga négy részből áll és a következő készségeket méri: olvasás, hallás utáni értés, beszéd és írás, tehát a nyelvvizsga felkészítés első sorban ezeket a készségeket fejleszti /Info itt is: www.nyelvinfo.hu. A TOEFLiBT® nyelvtanfolyamra középfokú vizsga letétele után, vagy annak megfelelő tudással javasolt jelentkezni, de igény szerint indítunk TOEFL iBT® nyelvvizsga felkészítő képzést alacsonyabb szinten is.

A TOEFL iBT® nyelvtanfolyam figyelembe veszi, hogy amerikai eredetű nyelvvizsga, tehát a fent felsorolt követelmény mellett sok egyéb felmerülő kérdéssel és készséggel is foglalkozik. Együttműködő kapcsolatunk: Fulbright Alapítvány, www.fulbright.hu.

A vizsga felkészítő tanfolyam heti 1×4, 2×4 és 2×2 órás felbontásban indulnak. TOEFL iBT®nyelvvizsgára felkészítő nyelvtanfolyamainkat kis létszámú csoportokba szervezzük, de lehetőség van arra is, hogy az érdeklődő magánórai képzést rendeljen meg a központunkban. A nyelvtanfolyamok aktuális kezdésével kapcsolatban írjon az info@elonyelvek.hu címre, vagy hívja a 317-9644-es számot. További információ: www.nyelvinfo.hu oldalon.

Indulnak Pre-tanfolyamok is. A felkészítés kellő betekintést ad a nyelvvizsga menetébe, a részletekbe, de az érdeklődőre sok kiegészítő feladat vár a tanórákon kívüli időszakban is. A felkészítés során vizsga gyakorlatra kerül sor. Az aktuális árakról és tanfolyami időpontokról érdeklődjön a 317-9644-es telefonszámon.

A TOEFL iBT® nyelvvizsgára felkészülő tanulónak mindig javasolt, hogy minél több típusú szöveget olvasson. Az interneten erre sok lehetőség van. Érdemes a hallásutáni készséget is fejleszteni a TV és a rádióállomások hallgatásával, az interneten lehetőségével: www.npr.org, www.bbc.co.uk/radio, www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish. Érdemes ellátogatni a www.cdlponline.org honlapra is, ahol az élet különböző területéről szóló cikkeket, népszerű tudományos cikkeket lehet olvasni, meghallgatni. A nyelvtanfolyam és a TOEFL iBT® vizsga szókészlete, témakörei jelentős mértékben fókuszálnak ezekre a területekre. További információ: www.nyelvinfo.hu oldalon.

A beszédkészség gyakorlására a közösség a legjobb. Ma már sok lehetőség adott erre a nyelvórán kívül is. De érdemes egyénileg is gyakorolni a beszédet, a véleményalkotást. Minél több témakörről tud valaki beszélni, annál könnyebben küzd meg az ismeretlen témakörrel is. Arra kell törekedni, hogy bármilyen témakörről legalább egy percen át összefüggően tudjon valaki beszélni, és ha ez már megy, akkor könnyen írott formában is lehet folytatni a gyakorlást.

A nyelvvizsga felkészítő tanfolyamon és azon kívül a következő feladatokkal biztosan kell foglalkozni a sikeres vizsga érdekében:

 1. Feladat: a szókészletének a gyakorlása. A TOEFL iBT® nyelvtanfolyam során a gyakorló tesztek erre lehetőséget adnak, de minden hallgatónak ajánlott, hogy minél több eredeti szöveget, könyvet olvasson. Egyértelmű, hogy az amerikanizmusok ismerete fontos.
 2. Feladat: a könyvek olvasása mellett az olvasáskészség, az információ kigyűjtésének a készségét kell fejleszteni. A Reading Comprehension feladatok erre lehetőséget adnak a nyelvtanfolyam során, de hasonló feladatokat órán kívül is lehet végezni.
 3. Feladat: a könyvek olvasását írásgyakorlás követheti. Az esszé írás egyik lényeges része a vizsgának. Meg kell ismerni, hogy mitől is esszé egy esszé és nem csak fogalmazás. Integrált feladat, amikor az egyik készség felhasználásával más készségek használatát is gyakorolja a vizsgára készülő.
 4. Feladat: a hallás utáni készség fejlesztéséről feljebb lehet olvasni és érdemes az internet adta lehetőségeket kihasználni.
 5. Feladat: a beszédértés, a beszéd gyakorlásáról feljebb szintén lehet olvasni. A vizsgára felkészítő tanfolyamon erre sok lehetőség van. A véleményalkotás gyakorlása szóban, vagy írásba lényeges része a nyelvtanfolyamnak.
 6. Feladat: a timing, azaz, hogy a TOEFL iBT® vizsgán résztvevő egy megadott feladatot egy megadott időn belül legyen képes elvégezni, a döntéseket meghozni, a feladatot megírni, azt megválaszolni. Nem elég, hogy a feladatokat a vizsgázó átlássa, értse. A vizsga menete folyamatos, és minden feladatra megszabott idő áll rendelkezésre. A feladatokat ezen a meghatározott időn belül kell jól teljesíteni.
 7. Feladat: a felhasználói nyelvtan ismerete. Hasonlóan más igényes nyelvvizsgához nem csak a leíró nyelvtani ismereteket (alapfok) tesztelik, hanem a magasabb nyelvvizsgára jellemző stiláris megnyilvánulást elősegítő nyelvtani elemeket is, az összetett mondatokban való megnyilvánulás készségét. A TOEFL iBT® tanfolyamon ezzel is foglalkoznak és az intézet tankönyvcsaládjának User’s Grammar jegyzetét érdemes tanulmányozni.
 8. A TOEFL® / TOEFLiBT® az Educational Testing Service (ETS) lajstromozott védjegye. A jelen árú/szolgáltatás az ETS által nem került átnézésre, illetve jóváhagyásra.

MÉG TÖBB INFO a Toefl vizsgáról: Érdemes ellátogatni a másik honlapunkra is:www.nyelvinfo.hu

 • ———————————————————

TOEFLiBT vagy IELTS vizsga?
IELTS vagy TOEFLiBT vizsga? Melyiket válasszam?

Gyakran teszik fel nekünk a kérdést, miszerint melyik vizsgát válasszam, melyik a könnyebb, mit fogadnak el jobban satöbbi. Így most csokorba szedjük a hasonlóságokat és a lényeges különbségeket, hogy objektív információ birtokában segítsük a vizsgázni vágyókat. Döntenie azonban mindenkinek magának kell, nem szabad a meggyőzni vagy lebeszélni vágyó mendemondákra hallgatni.

Az IELTS-nek létezik academic és general változata is, továbbtanuláshoz, munkavállaláshoz és letelepedéshez használják. A célállomás határozza meg, hogy melyik változatot kéri, de ezen a linken is lehet tájékozódni: https://www.ielts.org/about-the-test/who-accepts-ielts-scores. Az IELTS eddig csak papíralapon futott, de 2019. november 29.-én Budapesten is elérhető a számítógépes forma, ahol is az olvasás/hallgatás/írás számítógépen történik, a szóbeli külön, vizsgáztatóval. Egyelőre még a jelentkező dönti el, hogy a papíralapú vizsgaidőpontot választ, aminek az eredménye 13 nap alatt érkezik meg, vagy a számítógépes vizsgát, aminek a kijavítása 5-7 nap alatt születik meg, és sávos eredményt ad 0-9 pont között. A vizsga általában 2 nap alatt teljesíthető, a hallgatás/olvasás és írás rész egy napon, míg a szóbeli egy másik nap történik. A vizsga ára 62-65 000 Ft körül van 2019/2020-ban és az eredmény 2 évig érvényes.

A TOEFL academic nyelvvizsga, amit elfogadnak továbbtanuláshoz, munkavállaláshoz, letelepedéshez. Mindenhol elfogadják és a kiválasztott egyetem honlapján célszerű ellenőrizni, hogy mennyi pontot kérnek, de az ETS.org keresője is kiváló: http://www.toeflgoanywhere.org/search-who-accepts-toefl és a

https://www.ets.org/toefl/ibt/about/who_accepts_scores/?WT.ac=toeflhome_whoacceptsscores_180910 A TOEFL teljes egészében számítógépen fut és egy nap alatt letehető a vizsga, ára $220 és az eredmény maximum 14 nap alatt elérhető, szintén 2 évig érvényes. A TOEFLiBT nyelvvizsga 2019. augusztus 1.-től rövidebb lett, ez az olvasási/hallgatási/beszéd részt érinti, az írás nem rövidült. Újítás a MyBest scores, ami innentől lehetővé teszi, hogy minden, (még az elmúlt 2 évben tett) TOEFL vizsga legjobban sikerült részét automatikusan kiválasztják és egybeteszik, így a legjobban sikerült részek ’csokrával’, magasabb összpontszámmal fog a jelentkező rendelkezni.

És most következzen egy kis részenkénti tartalmi összehasonlítás:

A vizsgák 4 készséget mérnek, olvasás, hallgatás, beszéd és írás, mindezt ’academic’ szinten.

IELTS READING TOEFL READING
A 3 szövegre összesen 60 perc áll rendelkezésre, a szövegek lehetnek újságcikkek, tankönyv részletek, tudományos értekezések. A kérdések sok fajták, például a vizsgázónak kell beírni a helyes betűjelet, szót, vagy rövid választ, eldöntenie, hogy az állítás igaz, hamis vagy nincs megadva, párosítás, mondat kiegészítés, stb. összesen 40 kérdés. 3 vagy 4 szöveget kap a vizsgázó (short format/long format), az egyes szövegek után 10 kérdéssel (az eddigi 12-14 helyett). A rövid reading-re 54, a hosszúra 72 perc van. Multiple choice tesztben (feleletválasztós) kérdésekre kell ikszelni, például factual, negative factual, purpose, method, inference questions, etc.
IELTS LISTENING TOEFL LISTENING
Négy szöveghallgatás van, párbeszéd, rövid monológ, több szereplős párbeszéd és egyetemi előadás. Részenként 10, összesen 40 kérdés. Rövid válasz megadás, feleletválasztós kérdések, jegyzet vagy diagram kitöltése, összepárosítás, stb. Az új vizsgán most a short format listening 4, a hosszú 7 hallgatás, ami 41 és 57 perc között már teljesítve is van. Párbeszédek és előadás részletek. Itt is feleletválasztós kérdések vannak, például main-topic, main prupose, factual, replay, ordering questions etc.
IELTS SPEAKING TOEFL SPEAKING
A szóbeli vizsgáztatóval folyik, hagyományos módon. Ez a vizsgarész 3 részből áll és körülbelül 11-14 percig tart; 4-5perces interjú, 3-4 perces önálló témakifejtés írásos és szóbeli utasítás alapján, majd 4-5 perces elvontabb / akadémikusabb beszélgetés rövid felkészülési idő után. Általános témakörök és academic témák is előfordulnak. Van, aki jobban szereti, ha tanár előtt vizsgázik, hiszen olyan, mint egy társalgás, csak itt a végén pontoznak. A szóbeli rész értékelését a vizsgát vezető tanár és a hangfelvételt meghallgató értékelő végzi.

Most már csak 4 szóbeli feladat van, így a vizsgarész is rövidült 20 percről 17 percre.

1 independent és 3 integrated feladat van, utóbbiakban rövid olvasás és hallgatás vagy csak hallgatás után kell válaszolni a kérdésre. A tiszta beszédidő 3.45 perc, a többi olvasás/hallgatás és felkészülési idő. A vizsgázó mikrofonba beszél, ami furcsa lehet, de sokan jobban szeretik, mint a bizottság előtti szóbelit. Fontos tudni, hogy minden egyes feladat külön értékelőkhöz (2 értékelő) kerül.

IELTS WRITING TOEFL WRITING

A papíralapú vizsgánál kézzel írják az esszéket, tehát ha valakinek a szépírás, vagy maga a kézzel írás kihívást jelent, nem árt azt gyakorolni, mert az olvashatatlan kézírás nem értékelhető.

(Véleményem szerint az olvasható írást leginkább töltőtollal lehet fejleszteni.) Az academic IELTS 2 esszéje közül a rövidebb 20 perc/150 szavas elemző esszé, pl grafikon vagy folyamat/tendencia elemzése, a hosszabb esszé pedig egy megadott címre véleménykifejtés 40 perc/250 szóban.

A számítógépes résznél a feladatok ugyanazok, csak be kell gépelni az esszéket.

A TOEFL-nél a PC billentyűzetén kell beírni az esszéket, tehát aki gyorsan gépel ez előny, de a lassabban pötyögők gépírás készségét is könnyedén lehet fejleszteni, ami hosszútávon igen hasznos készség, pl. a typingspeedtest.com gyakorlóprogrammal. Az első esszé ún. integrated, ahol rövid szöveg olvasása után hozzá kapcsolódó hallgatási rész jön, majd a szöveg újra megjelenik, és egy kérdés alapján objektívan össze kell foglalni a két forrást kb. 150-200 szóban. A második ún. independent esszé, amikor egy kérdést/állítást 300 szóban fejt ki a vizsgázó, saját véleményét fogalmazva meg, választékos nyelvhasználattal, figyelembe véve az ’academic’ esszé stílusát, a magas pontszám eléréséért.

Összesítve:

 1. Általában azt mondják, aki Amerikába megy, tegye le a TOEFL-t, aki Angliába, Ausztráliába, Új Zélandra az pedig az IELTS-et. Ezt nem kell ennyire földrajziasan venni, a legtöbb egyetem már mindkét vizsgát elfogadja, csak azt kell pontosan megnézni, hol milyen pontsávot/pontszámot kérnek.
 2. Meg kell fontolni, hogy kinek melyik kérdéstípusok mennek jobban. Az IELTS-nél a hallgatási és olvasási résznél sok olyan feladat van, ahol a vizsgázónak kell beírni a választ, míg a TOEFL-nél a feleletválasztós kérdéseknél a válaszlehetőségek adottak.
 3. A TOEFL academic szövegekkel/feladatokkal dolgozik, az IELTS-nél általános és academic szövegek is vannak.
 4. Aki jobban szeret vizsgáztatóval szóbelizni annak az IELTS az igazi, akinek könnyebb ha nincs face-to-face, annak a TOEFL az ideális megoldás.
 5. Az IELTS általában 2 külön napon tehető le, míg a TOEFL egy nap alatt.
 6. Az IELTS-nél újra kell csinálni a vizsgát, ha nem értük el a kívánt pontszámot, a TOEFL-nél szintén, de több vizsgából össze lehet szedni a legjobb részeredményeket.

Meg tudom érteni, hogy a döntés nem mindig egyszerű. Egy dolog biztos, mindkét nyelvvizsgának megvannak a trükkjei, a mikéntjei, hogy hogyan tudunk magas pontszámot elérni. Az Élő Nyelvek Szemináriuma díjmentes konzultációval segít a döntésben. Iskolánk többszintes szintes, 2-4-6 hónapos felkészítő csomagot ajánl mind az IELTS és a TOEFLiBT vizsgához. Tanulóink próbavizsgákon tesztelhetik tudásukat. A következő szemeszter november 20.-tól indul fokozatosan.

Írta: Biró Alexandra

Élő Nyelvek Szemináriuma

Nyelvtanulás 1949 óta = ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA    ITT TANULNI KELL!