TOEFL iBT® nyelvvizsga ismertető

Élő Nyelvek Szemináriuma, TOEFL iBT® nyelvvizsga

Az Élő Nyelvek Szemináriuma felkészíti a TOEFL iBT® nyelvvizsgára (Info itt is: www.nyelvinfo.hu) az érdeklődőt egyénileg, vagy csoportos formában. Nyelvvizsgára jelentkezni lehet: Fulbright Alapítvány, www.fulbright.hu. Nyelvvizsgák általában minden második szombaton lehetségesek, a vizsgára időben kell jelentkezni, érdemes 1, akár 2 hónappal előbb.

A TOEFL iBT ® nyelvvizsga négy részből áll és a következő készségeket méri: olvasás, hallásutáni értés, beszéd és írás. A TOEFL iBT® nyelvvizsga folyamatos és kb. négy órát vesz igénybe. A nyelvvizsga menete az internet igénybevételével történik. A TOEFL iBT® nyelvvizsga sikeres letétele gyakorlást igényel, mert a különböző nehézségű feladatok megoldása közben nincs idő arra, hogy a tesztmegoldás technikáját a helyszínen ismerje meg valaki.A TOEFL iBT® nyelvvizsgával kapcsolatban információt kaphat a www.nyelvinfo.hu oldalon is.
A TOEFL iBT ® nyelvvizsga során minden vizsgázó egy és ugyanazon feladatot oldja meg azonos időben. A munka közben a vizsgázó jegyzetelhet, a vizsga végén a lapokat összegyűjtik és megsemmisítik. A szóbeli rész mikrofon segítségével kerül rögzítésre és a felvétel így kiértékelésre. Az írásbeli esetén a megoldást rögzítik és ellenőrzik. Az ETS kiképzett értékelői hozzák meg a döntést a nyelvvizsga eredményéről.

Test Section Before August 1, 2019 After August 1, 2019
Reading 3–4 reading passages
12–14 questions each
60–80 minutes
3–4 reading passages
10 questions each
54–72 minutes
Listening 4–6 lectures, 6 questions each
2–3 conversations, 5 questions each
60–90 minutes
3–4 lectures, 6 questions each
2–3 conversations, 5 questions each
41–57 minutes
Speaking

6 tasks

  • 2 independent
  • 4 integrated

20 minutes

4 tasks

  • 1 independent
  • 3 integrated

17 minutes

Breaking News
Változások a TOEFL® nyelvvizsga menetében

A TOEFLiBT® nyelvvizsga 2019 Augusztus 1-től megváltozott és emellett egy innovatív, üdvözítő újdonságot is bevezettek, ami a teszt pontszámvégeredményét jótékonyan képes befolyásolni. A vizsga változásairól még alig lehet hivatalosan olvasni, de mi már most is igyekszünk részletes tájékoztatót adni a felkészülni vágyóknak.
 
Reading/ Olvasás
Ugyanúgy 3 vagy 4 olvasási szöveggel indul a vizsga, mint augusztus 1 előtt, de az egyes szövegek után 10 kérdés van, az eddigi 12-14-hez képest. A rövid reading (3 szöveg) 54 perc, a hosszú (4 szöveg) 72 perc, korábban ez 60 és 80 perc volt. A kérdéstípusok közül minden maradt.
 
Listening/ Hallás utáni értés
Itt jelentős változások történtek, az eddigi rövid listening 6, a hosszú listening 9 hallgatási feladatot tartalmazott, amire 60-90 perc állt rendelkezésre. Az új vizsgán viszont a rövid listening 4, a hosszú 7 hallgatás, ami 41 és 57 perc között már teljesítve is van. Ez egy igen komoly változás, mivel az anno 90 perces hosszú listening, komoly kihívás volt.
 
Speaking/ Beszéd
Itt a következő komoly változás, az eddigi 6 feladat helyett, (2 independent és 4 integrated) most már csak 4 szóbeli feladat van, (mínusz 1 indpendent és minusz 1 integrated, azaz -1 és -5) így a vizsgarész is rövidült 20 percről 17 percre. Az eddigi task 1 megszűnésével a task 2 is kibővült, komplexebb lett, de erről majd később fogok tájékoztatást adni. Összességében a speaking rövidebb, de trükkösebb lett, ahogy én most érzékelem, a felkészülésben ezt a vizsgarészt alaposan meg kell ismerni.
 
Writing/ Írás
Maradt a 2 esszé, 1 integrated (rövid) és egy independent (hosszú) essay. 20 + 30 perc. Ennél a résznél még csak annyit lehet tudni, hogy a hosszú esszé kérdésfeltevése változott meg, az eddigi 1-2 mondatos kérdések jóval hosszabbak, akár 4-6 mondatosak is lehetnek, tehát az esszéírás megkezdése előtt időt kell szánni a kérdés alapos elemzésére és az írás megtervezésére. Az eredményes pontszám eléréséhez az új típusú esszék gyakorlása még inkább kulcskérdés lett.
 
MyBest scores to TOEFL iBT®
Az üdvözítő újítás a MyBest scores, ami innentől lehetővé teszi, hogy minden, (még az elmúlt 2 évben tett) TOEFL vizsga legjobban sikerült részét automatikusan kiválasztják és egybeteszik, így a legjobban sikerült részek ’csokrával’, magasabb összpontszámmal fog a jelentkező rendelkezni. Jelentős megnyugvás, hogy ha például 1 ponttal marad le valaki egy vizsgarésznél, a következő nekifutásra több energiát fektethet az adott részre.
Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a kívánt össz- és részpontszámot 1 vizsga alatt jobb elérni, és inkább a felkészülési energia legyen a több, nem a vizsgák száma, ami a továbbtanulást is jelentősen könnyítheti majd; hiszen a TOEFLiBT® nyelvvizsga megszerzése csak a kulcs az egyetemhez, az ottani létre is jó készülni. Az Élő Nyelvek Szemináriumában mi így gondoljuk és tapasztalataink szerint a mi módszerünk működik.

Summázva
Összességében a fenti változások 3.5 óráról 3-ra csökkentették a vizsgát. Kedvesebb lett az olvasási rész, mert kevesebb kérdésre kell válaszolni, és a listening rész is, mert kevesebb hallgatási, és a speaking, mert kevesebb szóbeli feladat van. Viszont a két produktív készséges részt, azaz a speaking és writing részt komplexebbnek érzem az eddigi vizsgához képest. Mivel a változásokról eddig csak ’titok-üzemmód’-ban lehet értesülni, nem áll információ a megváltozott vizsga integrated esszéjéről, sem érhető el felkészítő anyag a megújult speaking és independent feladatokról, igazából semmiről, de mi már készülünk saját tananyaggal megfelelni az új elvárások (körvonalai) -nak. Az iskolában eddig is saját fejlesztésű felkészítő anyagból dolgoztunk több szintes felkészítő tanfolyamokon, dolgozunk azon, hogy az új típusú feladatokra is magas pontszámmal készítsük fel hallgatóinkat. Szeptemberben, majd utána rendszeres ismétlődéssel az iskola indítja a komplex felkészítő tanfolyamokat, amelynek részletes leírása a honlapon elérhető:
 
Toefl Basic -for Future Toefelers- (újdonság): Azoknak ajánljuk, akik gyenge B2-es szinten vannak, még tanulják a nyelvet, és bőven van idejük vizsgázni.
 
Pre-Toefl Skill (készségfejlesztő): Ezt a csoport típust olyan hallgatóknak javasoljuk, akiknek B2-es tudása megerősítést kíván, és B2-ről C1-re szeretnének fejlődni; valamint azoknak a felkészülőknek, akik magabiztos C1-C2 (100 pont feletti) eredményt kívánnak majd elérni. Ez a tanfolyam is 8 hetes és intenzív formában erősíti meg az általános nyelvtudást (nyelvtan, beszéd és íráskészség fejlesztés, accademic szókincsbővítés és még sok más), vizsgaanyagok részfeladatainak feldolgozásával együtt.
 
Toefl-Exam-Preparatory: Ezen a tanfolyamon a komplett vizsgaanyagok feldolgozása és vizsga készségek fejlesztése történik. Mint minden vizsgánál, itt is vannak trükkök és fogások, amivel magasabb pontszámot lehet elérni. A megújult TOEFL iBT® vizsgára felkészítő Toefl-Exam-Preparatory azaz TEP tanfolyam hatékonyan készíti fel a tudással, szorgalommal és/vagy akarattal rendelkezőket.
A cikk írója
Sandy Biró Alexandra

A fenti cikk írója 20 éve angoltanár, vizsgáztató, az ETS által kiképzett, tananyagfejlesztő és 12 éve mentor felkészítő a TOEFL®iBT nyelvvizsgára.

MÉG TÖBB INFO a Toefl vizsgáról:
Érdemes ellátogatni a másik honlapunkra is: www.nyelvinfo.hu

ETS — Measuring the Power of Learning.®
Copyright © 2019 by Educational Testing Service. All rights reserved.

All trademarks are the property of their respective owners.

TOEFL iBT® nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamainkat kis létszámú csoportokba szervezzük, de lehetőség van arra is, hogy az érdeklődő magánórai képzést rendeljen meg a központunkban. A TOEFLiBT® nyelvtanfolyamok kezdésével kapcsolatban írjon az info@elonyelvek.hu címre, vagy hívja a 317-9644-es számot.

A TOEFL iBT® nyelvvizsgát több mint 8500 főiskola és egyetem ismeri el világszerte, ideértve olyan országokat, mint USA, UK, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada. A TOEFL ® a legelterjedtebb nyelvvizsga a világon.
A TOEFL® / TOEFL iBT® az Educational Testing Service (ETS) lajstromozott védjegye. A jelen árú/szolgáltatás az ETS által nem került átnézésre, illetve jóváhagyásra.

A menü aloldalai:
TOEFL ®
TOEFL iBT® nyelvvizsga ismertető

Nyelvtanulás 1949 óta = ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA   ITT TANULNI KELL!