Nyelviskola történelme 1949-től

Bemutatkozás

Az Élő Nyelvek Szemináriuma a legrégebben folyamatosan működő nyelviskola Magyarországon. A nyelviskola elődje (1947-48) Budapesten egy zuglói házban tartott tanfolyamsorozat volt. 1949-ben az V. ker. Fejér György utcában kezdett működni Dr Biró Lajos Pál szervezésében. Biró Pál Győző 1964-től tanít a nyelviskolában majd a BME-n is, 1985-től vezeti az iskolát. Biró Alexandra 2005-től kezd tanítani a nyelviskolában és vezeti az iskolát 2019-től. Dr. Biró Lajos Pál, három kollégájával összefogva, a belváros V. kerület Fejér György u. 8. sz. alatti megüresedett szuterén helyiségeket bérelte ki, egyik ismerőse, Püski Sándor, javaslatára. Püski Sándornak a Szerb utcában volt könyvesboltja. Biró Pál Győző vezetése alatt a Fejér György utcai központ helyiségei az iskola tulajdonába kerültek.

Kezdetben három nyelvet tanítottak: angol, francia, orosz. Az államosítás elkerülését egy egyszerű cégmegnevezési formának köszönhette az iskola: munkaközösség, így azt nem kezelték magánintézetként. A Népi Ellenőrzési Bizottság által kezdeményezett perig működött (1960-as évek) ilyen tudatban. Az iskola, bár történelmének alakulásába a hatalom többször beleszólt, a bezárást mindig el tudta kerülni.
A nyelviskola nevét az akkor világszerte divatos ÉLŐ NYELVEK megnevezés felvételével szerezte. Ebben az időben már elterjedt az a modern elmélet, hogy nem a grammatizáló módszer a nyelv megtanulásának a módja, hanem az „élő nyelvvel” való foglalkozás. A SZEMINÁRIUM szó a tanfolyamok hosszára utalt. De igen hamar az ÉSz vezetése kitalálta és bevezette a 3 x 3 hónap/tanév tanfolyami rendet. Ez a gyakorlat több évtizedre el is elterjedt Magyarországon, majd a 90-es években a folyamatos nyelvoktatást valósította meg nyolc, kilenc hetes formában és fokozatosan bevezette a mini, midi, standard, prémium csoporttípusokat.
A negyvenes évek végén az ÉSz a direkt módszert vezette be. Ez feltételezte az idegen nyelven folyó tanórákat, azt, hogy a tanár nem beszél magyarul az órán. Nagy népszerűségnek örvendett, mert ahogy az ország egyre inkább bezárkózott, úgy váltak a nyelvtanárok egyre inkább magyarul elmélkedő és magyarázatokat biztosító elméleti szakemberekké. Az ÉSz vezetése mindig előfeltételnek tekintette módszerének szigorú betartását, mert így biztosította, hogy az órán az oktatás idegen nyelven folyjék. De csak az arra rátermett tanárok tudtak itt boldogulni.
Angliában még az ötvenes évek végén is alakultak nyelviskolák Élő Nyelvek névvel. Az egyikkel (LLC, Folkestone) a nyolcvanas évek második felében az ÉSz új vezetése kapcsolatba lépett és a tíz éves kapcsolatuk során sok tapasztalatra és más intézményes kapcsolatra tett szert a cég vezetése. Biró Pál Győző 1964-től tanít a nyelviskolában és a BME-n, 1985-től vezeti az iskolát. Biró Alexandra 2005-től kezd tanítani a nyelviskolában.

A tananyagok fejlesztésének idején, már több módszer is megjelent az iskola gyakorlatában a szinteknek és az elvárásoknak a függvényében: pl.: nyelvanalitikai, kombinált, kontakt módszer. Ez utóbbi valami keveréke volt annak, amit az iskola Magyarországnak a külvilágtól való elzártságában fejlesztett ki. Egyértelműen a kommunikatív módszer ismerhető fel benne. Így az ÉSz-nek nem volt nagy kihívás a kommunikatív módszer hasznos elemeinek felvétele, miközben állandóan vitázott az „aktuális” irányzatokkal és képviselőivel, miszerint a nyelvtani ismeretekre nincs szükség. Az ÉSz ekkor alapozta meg angolból és németből a specialista megközelítését és gyakorlatát.
A 90-es évek előtti korra jellemző volt a nyelvtanulás iránti érdektelenség. Így nyelviskolákra sem volt nagy igény és három nyelviskola Budapesten elég is volt 1980-ig. Ezekben a nyelviskolákban folyt minden, ami a közoktatáson kívüli nyelvoktatás ügyét képviselte. A külvilágtól elzárva, maguknak kellett rájönni az új utakra – talán így jöttek rá az ÉSz-ben is a módszerek, a tananyagbeli változtatások szükségességére – csak néha másként definiálták azokat.
1980-85 években az intézet a reá szabott egyedi adóztatási rend miatt tönkrement, GMK-vá nem alakulhatott át. 1985-től az új vezetés – az egyetem mellett az iskolában már 1964 óta tanító Biró Pál Győző – irányításával az intézet átalakult, amely később a Bt. formát vette fel. Az eleinte nem népszerű Bt formát az egyszerű könyvelés és cégirányítási technikája miatt választotta a cég. 2019 júniusában a nyelviskola Kft-vé alakult át és egyben a harmadik generációváltás is megtörtént a nyelviskola történelmében. Biró Alexandra vette át a felelős képviseletet.
Az Élő Nyelvek Szemináriumának történelméről, valamint a magyar nyelviskolai piacról lehet olvasni a Tempora Mutantur című könyvben, alcím A Másik Oldal. https://www.elonyelvek.hu/a-masik-oldal

Nyelviskola történelme 1949-től - Családi lap

Nyelviskola történelme 1949-től – Családi lap

Az Élő Nyelvek Szemináriuma sok vezetési, szakmai gyakorlatot valósított meg az évtizedek során, amely a szakterületünkön ma is nyomon követhető. A nyelviskolától kért tanulmányokban az igényes nyelvtudás jelentőségét, annak elérhetőségét fogalmazza meg a nyelviskola és folyamatosan küzd a nyelvtanulás iránt mutatkozó érdektelenség ellen.

Az Élő Nyelvek Szemináriumának az elmúlt évtizedek során elért néhány eredményéről pár sorban:

 

Biró Pál Győző - A másik oldal

Biró Pál Győző – A másik oldal

 • Az Élő Nyelvek Szemináriuma 1949 óta szolgálja a hallgatók nyelvtanulási céljait.
 • Több mint félmillió beiratkozó tanult nyelveket a tanfolyamainkon az elmúlt évtizedek során (2000-es évek).
 • Intézetünk sok vezetési és szakmai gyakorlatot valósított meg, amely ma is nyomon követhető a szakterületünkön.
 • Öt nyelvből a nyelvoktatás megvalósítása – az 50-es évektől.
 • A heti 2×90 perces nyelvoktatás elterjesztése a heti 2×60 perces helyett – az 50-es években. A heti 2×90 perces rendszert sok intézmény átvette és a 2010-es évekig a legjobban elterjedt magyar nyelvtanulási forma volt.
 • 40 éves kapcsolat: tanfolyamok, vizsgák a budai központunkban is, a Petőfi Sándor Gimnáziumban, 1970 óta (Kapcsolatok: Eötvös és Madách Gimnázium).
 • 10 modulos oktatási rendszer kifejlesztése – a 80-as évektől.
 • Mini, midi, mikró, standard, prémium létszámú csoportok bevezetése – 1990-től.
 • A folyamatos nyelvoktatás bevezetése – a 90-es évektől.
 • Saját tananyagfejlesztés, amely figyelembe veszi a magyar tanuló nyelvtanulási szokását – folyamatos.
 • Saját szótárfejlesztés – folyamatos.
 • Cikkek, rádió, TV interjúk – folyamatos.
 • Társadalmi szervezetek létrehozásában való kezdeményező, alapító részvétel – 1989-től, Pl.: Nyesze.
 • Külföldi kapcsolatok, partneriskolák – a 80-as évektől.
 • Nyelvtanfolyamok külföldön – a 80-as évektől.
 • A City and Guilds nyelvvizsga (Pitman) elterjesztése és annak honosítási eljárása – 1989-1995.
 • Öt nyelvből akkreditált nyelvvizsgáztatás megvalósítása intézetünkben – 2000-től.
 • Intézményi és nyelvi Akkreditációk – 2003-tól
 • Cégünk akkreditáltsága és a nagyszámú kiképzett vizsgáztató tanára biztosíték a haladásra mind az oktatás, mind a vizsgára való felkészítés során.
 • A nyelviskola 65-ik, majd 70-ik évi évfordulója alkalmából (2014, 2017) megjelent A Másik Oldal című könyv. Kor és önéletrajz, benne az Élő Nyelvek Szemináriumának a történetével is. Írta Biró Pál Győző.  info@elonyelvek.hu
  A könyvet bővített formában tervezzük újra megjelentetni. A könyv – kiegészítő szálként – továbbra is foglalkozik a magyarországi nyelvoktatási piac háború utáni történetével 2024-ig.

  Biró Pál Győző – TEMPORA MUTANTUR, alcím: A Másik Oldal (Bővített kiadás):
  https://www.elonyelvek.hu/a-masik-oldal


2024.év az Élő Nyelvek Szemináriuma 75. évfordulója!

Biró Pál Győző 2024-ben az Év Tanára díj, Életmű díjban részesült.

Évtizedek óta az iskola 1-es termének a falán található a Desiderata. Ez egy bölcsességeket tartalmazó szöveg, amely állítólag 1692-ben került elő egy baltimori templomból. Sok tanulónk másolta, később fényképezte le. Akárki írta régen, vagy a modern korban, szép gondolatokat fogalmazott meg és nyelvi szempontból is értékes.

DESIDERATA

Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible without surrender be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly; and listen to others, even the dull and the ignorant; they too have their story. Avoid loud and aggressive persons; they are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain or bitter; for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble; it is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs; for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is; many persons strive for high ideals; and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially, do not feign affection. Neither be cynical about love; for in the face of all aridity and disenchantment it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars; you have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life keep peace with your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be happy.

Found in Old Saint’s Paul Church, Baltimore, Dated 1692

DESIDERATA, avagy a
KÍVÁNALMAK

Élj nyugodtan a zajos sürgés-forgásban, és ne feledkezz meg a békéről, amely a csenddel járhat. Amennyire lehetséges légy jó viszonyban mindenkivel behódolás nélkül. Nyugodtan és érthetően szólj a te álláspontodról; és hallgass meg másokat, még a lassú észjárásúakat és a tudatlanokat is; nekik is megvan a történetük. Kerüld a hangos és agresszív embereket, ők a lélek megrontói. Ha magadat mással hasonlítod össze hiúvá, vagy megkeseredetté válhatsz; mert mindig lesznek nagyobb és kisebb személyiségek, mint te vagy. Örülj annak, amit megvalósítottál és terveidnek. Foglalkoztasson saját boldogulásod, mindazonáltal légy szerény; ez valódi érték a változó szerencsével járó életben. Légy óvatos az üzleti életben; mert a világ tele van szélhámoskodással. De ez ne vakítson el, hogy vedd észre az erényt; sok embert vezérel igaz eszme; és az élet teli van fensőséggel. Légy önmagad. Legfőképpen ne színleld az érzelmedet/a szeretetet. De cinikus se légy a szeretet iránt; mert minden érzéketlenség és kiábrándulás ellenére, az örök, mint a fű a mezőn.
Fogadd jóindulattal az évek múlásával járó bölcsességet, és jólelkűen hagyj fel a fiatalság megnyilvánulásaival. Tápláld a lélek erejét, hogy az megvédjen a hirtelen jött balsors ellen. De ne szorongj a sötét képzelődésben. Sok félelmet szül a kimerültség és a magány. Az egészséges fegyelmen túl, légy gyöngéd önmagadhoz. Te a világegyetem szülötte vagy, nem kevésbé, mint a fák és a csillagok; jogod van ahhoz, hogy itt légy. És lett légyen az egyértelmű számodra, avagy sem, a világmindenség megnyílik, ahogy az kell. Ezért élj békében az Istennel, bárminek is képzeled el Őt, és bármik is a tetteid és törekvéseid, az élet zajos forgatagában élj békében (önmagaddal) a lelkeddel. Minden hamisság, robotolás és meghiúsult álmok dacára, ez még mindig egy szép világ. Légy jó kedélyű. Törekedj arra, hogy boldog legyél.

Sokak állítása szerint a baltimori Old Saint’s Paul Templomban találták 1692-ben.
(Biró Pál Győző fordítása)

Nyelvtanulás 1949 óta = ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA. ITT TANULNI KELL!